LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Sunny
-6°C
 
A A A

2016. gada iepirkuma līgumi

20.01.2016. Ļīgums Nr.I-01/2016 par Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu 2016.gadā

26.01.2016. Līgums Nr.I-02/2016 par pilsētu tranzītu ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016.gadā

20.01.2016. Līguma Nr.I-03/2016 par Brigu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016. Līgums Nr.I-04/2016 par Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016. Līgums Nr.I-05/2016 par Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016. Līgums Nr.I-06/2016 par Istras pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016. Līgums Nr.I-07/2016 par Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016.Līgums Nr.I-08/2016 par Ņukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016.Līgums Nr.I-09/2016 par Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016. Līgums Nr.I-10/2016 par Pureņu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

20.01.2016.Līgums Nr.I-11/2016 par Rundēnu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu

05.01.2016. Līgums Nr.I-12/2016 poligrafijas pakalpojumi

19.01.2016. Līgums Nr. I-13/2016 par marķēto dīzeļdegvielas piegādi

25.01.2016. Līgums Nr.I-14/2016 par zemes kadastrālo uzmērīšanu

29.01.2016. Līgums Nr.I-15/2016 Krūmu zāģēšana Cirmas un Pureņu pagastos

29.01.2016. Līgums Nr.I-16/2016 Krūmu zāģēšana Istras un Rundenu pagastos

29.01.2016. Līgums Nr.I-17/2016 Krūmu zāģēšana Isnaudas un Briģu pagastos

29.01.2016. Līgums Nr.I-18/2016 Krūmu zāģēšana Pildas pagastā

28.01.2016.Līgums Nr.I-19/2016 par degvielas iegādi Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

29.01.2016. Līgums Nr.I-20/2016 par pasažieru autobusu tehnisko apkopi un remontu

26.02.2016. Līguma Nr. I-21/2016 Par maizes, maizes un konditorejas izstrādājumu piegādi

26.02.2016. Līgums Nr.I-22/2016 par griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegādi

07.03.2016.Līgums Nr.I-23/2016 par malkas piegādi 3.daļa Ludzas novadp.muzejam, namam-patversmei, Isnaudas un Pureņu pagast.

07.03.2016.Līgums Nr.I-24/2016 par malkas piegādi 5.daļa Ludzas iestādēm Istras un Rundēnu pagastos

07.03.2016.Līgums Nr.I-25/2016 par malkas piegādi 6. daļa iestādēm Pildas un Ņukšu pagastos

07.03.2016.Līgums Nr.I-26/2016 par malkas piegādi 7.daļa iestādēm Briģu un Nirzas pagastos

07.03.2016.Līgums Nr.I-27/2016 par malkas piegādi 8.daļa iestādēm Cirmas pagastā

07.03.2016. Līgums Nr.I-28/2016 par malkas piegādi 4.daļa Ludzas SAC “Ludza”

07.03.2016. Līgums Nr.I-29/2016 par malkas piegādi 1.daļa Ludzas vakara vsk. un Ludzas novada Sporta skolai

07.03.2016. Līgums Nr.I-30/2016 par malkas piegādi 2.daļa J.Soikāna Ludzas mākslas skolai

08.03.2016. Līgums Nr. I-31/2016 par Ludzas novada BJC popgrupai “Cielaviņa”

08.03.2016. Līgums Nr. I-32/2016 par koncerttērpiem Ludzas Mūzikas pamatskolai

08.03.2016. Līgums Nr. I-33/2016 par koncerttērpu izgatavošanu 4.daļa BJC studijai “FOUETTE”

21.03.2016. Līgums Nr.I-34/2016 par koncerttērpu izgatavošanu 3.daļa BJC kustību teātra pulciņam

21.03.2016. Līgums Nr.I-35/2016 par koncertērpu izgatavošanu 6.daļa pūtēju orķestrim “Pilda”

17.03.2016. Līgums Nr.I-36/2016 ēdināšana un izmitināšana IKS pārvaldes vajadzībām 3.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-37/2016 Izbraukuma galda klāšana 4.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-38/2016 Kulinārijas izstrādājumi 5.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-39/2016 Ēdināšana un izmitināšana Ludzā un Ludzas novadā 1.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-40/2016 Ēdināšana un izmitināšana Administratīvās nodaļas vajadzībām 2.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-41/2016 Ēdināšana un izmitināšana Administratīvās nodaļas vajadzībām 2.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-42/2016 Latgales nacionālā virtuve 6.daļa

17.03.2016. Līgums Nr.I-43/2016 Eiropas virtuve 7.daļa

29.03.2016. Līgums Nr.I-44/2016 reprezentācijas preču piegāde 2.daļa

31.03.2016. Līgums Nr.I-45/2016 reprezentacijas preču piegāde 1.daļa

21.03.2016. Līgums Nr.I-46/2016 reprezentācijas preču piegāde 3.daļa

08.04.2016. Līgums Nr. I-47/2016 par Ludzas KN ēkas daļas (foajē) vienkāršoto atjaunošanu

08.04.2016. Līgums Nr. I-48/2016 koncerttērpiem – Ludzas pilsētas TN korim “Austrumstīga”

13.04.2016. Līgums Nr.I-49/2016 par papilddarbiem Ludzas KN ēkas daļas atjaunošanā 1.daļa

13.04.2016. Līgums Nr.I-50/2016 par papilddarbiem Ludzas KN ēkas daļas atjaunošanā 2.daļa

13.04.2016. Līgums Nr.I-51/2016 par papilddarbiem Ludzas KN ēkas daļas atjaunošanā 3.daļa

18.04.2016. Līgums Nr.I-52/2016 par kanalizācijas tīkla būvniecību

13.04.2016. Līgums Nr.I-53/2016 par biroja papīra piegādi

22.04.2016. Līgums Nr.I-54/2016 Pārtikas preču piegāde 1.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-55/2016 Pārtikas preču piegāde 2.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-56/2016 Pārtikas preču piegāde 3.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-57/2016 Pārtikas preču piegāde 4.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-58/2016 Pārtikas preču piegāde 5.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-59/2016 Pārtikas preču piegāde 6.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-60/2016 Pārtikas preču piegāde 7.daļa

22.04.2016. Līgums Nr.I-61/2016 Pārtikas preču piegāde 8.daļa

05.05.2016. Līgums Nr.I-62/2016 par iekārtu piegādi un uzstādīšanu Ludzas Tautas namam

05.05.2016. Līgums Nr.I-63/2016 par saimniec.preču piegādi 1.daļa

03.05.2016. Līgums Nr,I-64/2016 par datoru, piederumu un biroja tehnikas iegādi

29.04.2016. Līgums Nr.I-65/2016 par datoru iekārtu un piederumu rezerves daļu iegādi

10.05.2016. Līgums Nr.I-66/2016 mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana iest. Ludzas novadā 1.daļa

10.05.2016. Līgums Nr.I-67/2016 mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana iest. Ludzas pilsētā 2.daļa

23.05.2016. Līgums Nr.I-68/2016 par autotransporta tehn.apkopi un remontu mikroautobusiem

23.05.2016. Līgums Nr.I-69/2016 par autransporta tehn.remontu un apkopi viegl.automašīnām

10.05.2016. Līgums Nr.I-70/2016 par grāmatu plauktu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu 3.daļa

16.05.2016. Līgums Nr.I-71/2016 par saimniecības preču piegādi Istras un Rundēnu pagastos 3.daļa

16.05.2016.Līgums Nr.I-72/2016 par saimniecības preču piegādi Pildas un Ņukšu pagastos 4.daļa

16.05.2016. Līgums Nr.I-73/2016 par saimniecības preču piegādi Briģu un Nirzas pagastos 5.daļa

07.06.2016. Līgums Nr. I-74/2016 par Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves būvproj.izstrādi

07.06.2016. Līgums Nr.I-75/2016 par Internāta par dienesta viesnīcu pārbūves būvprojekta izstrādi

16.05.2016. Līgums Nr.I-76/2016 par saimniecības preču piegādi Isnaudas, Pureņu un Cirmas pagastos 2.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-77/2016 par katliekārtas iegādi un uzstādīšanu

09.06.2016. Līgums Nr.I-78/2016 par  interaktīvu multimediju galdu ar spēlēm

17.06.2016. Līgums Nr.I-79/2016 par traktora piegādi

14.06.2016.Līgums Nr.I-080/2016 par būvprojekta izstrādi 1.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-081/2016 par būvprojekta izstrādi 2.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-082/2016 par būvprojekta izstrādi 5.daļa

14.06.2016.Līgums Nr.I-083/2016 par būvprojekta izstrādi 7.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-084/2016 par būvprojekta izstrādi 8.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-85/2016 par autoceļa Pilda-Borovaja būvproj.izstrādi 3.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-86/2016 par autoceļa Rutki-Sleinova-Fiļkova būvproj.izstrādi 4.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-87/2016 par autoceļa Brigi-Brigu stacija būvproj.izstrādi 6.daļa

14.06.2016. Līgums Nr.I-88/2016 par autoceļa Pušča-Stukaļi, Boru kapi, Bori-Barsuki būvproj.izstrādi 9.daļa

17.06.2016 Līgums Nr.I-89/2016 par skaņas, gaismas un skatuves nomu

20.06.2016.Līgums Nr.I-90/2016 par kancelejas preču piegādi iest.Ludzas pils.1.daļa

20.06.2016.Līgums Nr.I-91/2016 par kancelejas preču piegādi Cirmas, Pureņu un Isnaudas pagastos 2.daļa

20.06.2016.Līgums Nr.I-92/2016 par kancelejas preču piegādi Istras un Rundēnu pagastos 3.daļa

20.06.2016.Līgums Nr.I-93/2016 par kancelejas preču piegādi Ņukšu un Pildas pagastos 4.daļa

20.06.2016.Līgums Nr.I-94/2016 par kancelejas preču piegādi Briģu un Nirzas pagastos 5.daļa

30.06.2016. Līgums Nr.I-95/2016 par bērnu laukuma aprīkojuma ierīkošanu PII Namiņš

30.06.2016. Līgums Nr.I-96/2016 par bērnu laukuma aprīkojuma ierīkošanu PII Pasaciņa

30.06.2016. Līgums Nr.I-97/2016 krēslu un pakaramo iegāde Ludzas kultūras namam

08.07.2016.Līgums Nr.I-98/2016 par Ludzas pilsdrupu konservāciju 1.kārtu

22.07.2016.Līgums Nr.I-99/2016 par būvmteriālu, remonta materiālu iegādi Ludzas pils.1.daļa

22.07.2016.Līgums Nr.I-100/2016 par būvmateriālu, remonta materiālu iegādi Cirmas, Pureņu un Isnaudas pagastos 2.daļa

22.07.2016.Līgums Nr.I-101/2016 par būvmateriālu, remonta materiālu iegādi Istras un Rundēnu pagastos 3.daļa

22.07.2016.Līgums Nr.I-102/2016 par būvmateriālu, remonta materiālu iegādi Pildas un Ņukšu pagastos 4.daļa

22.07.2016.Līgums Nr.I-103/2016 par būvmateriālu, remonta materiālu iegādi Briģu un Nirzas pagastos 5.daļa

17.08.2016. Līgums Nr.I-104/2016 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu iestādēm Ludzas pilsētā 2.daļa

17.08.2016. Līgums Nr.I-105/2016 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu iestādēm Ludzas novadā 1.daļa

19.08.2016. Līgums Nr. I-106/2016 par ugunsdrošības automātiskās signalizācijas apkalpošanu Ludzas novada pašvaldības iestādēs

23.08.2016. Līgums Nr. I-107/2016 par siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma piegādi

30.08.2016. Līgums Nr.I-108/2016 par sporta preču un sporta apģērbu piegādi Ludzas novada skolu vajadzībām

30.08.2016. Līgums Nr. I-109/2016 par sporta preču un sporta apģērbu piegādi Ludzas novada skolu vajadzībām

15.09.2016. Līgums Nr.I-110/2016 par svaigas vistas gaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

15.09.2016. Līgums Nr.I-111/2016 par svaigas liellopu gaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

15.09.2016. Līgums Nr.I-112/2016 par pusfabrikātu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

15.09.2016. Līgums Nr.I-113/2016 par pusfabrikātu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

13.09.2016. Līguma Nr.I-114/2016 par Ludzas 2.vsk.fasādes atjaunošanu

22.09.2016. Līgums Nr.I-115/2016 par svaigu cūkgaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

15.09.2016. Līgums Nr.I-116/2016 par dažādu pārtikas produktu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

19.09.2016. Līgums Nr.I-117/2016 par piena produktu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

15.09.2016.Līgums Nr.I-118/2016 par desu un gaļas izstrādājumu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

14.09.2016.Līgums Nr.I-119/2016 par dažādu pārtikas produktu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

14.09.2016.Līgums Nr.I-120/2016 par dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegādi Ludzas nov.pašvald.iest.pagastos 2.daļa

26.09.2016. Līgums Nr.I-121/2016 par desu un gaļas izstrādājumu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

28.09.2016. Līgums Nr.I-122/2016 par elektroenerģijas piegādi

14.10.2016.Līgums Nr.I-123/2016 par svaigas liellopu gaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā 2.daļa

14.10.2016. Līgums Nr.I-124/2016 par svaigas vistas gaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadz.pilsētā 3.daļa

17.10.2016. Līgums Nr.I-125/2016 par piena produktu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā 

17.10.2016. Līgums Nr.I-126/2016 par cūkgaļas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā 1. daļa 

17.10.2016. Līgums Nr.I-127/2016 par svaigu augļu un dārzeņu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

17.10.2016.Līgums Nr. I-128/2016 par zivju un zivju izstrādājumu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

17.10.2016. Līgums Nr.I-129/2016 par dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā 2.daļa

01.11.2016. Līgums Nr.130/2016 par zivju un zivju izstrādājumu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

09.11.2016. Līgums Nr. I-131/2016 ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņiem

24.11.2016.Līgums Nr. I-132/2016 par ziemassvētku dāvanu iegādi

14.11.2016. Līgums Nr. 133/2016 par drukas iekārtu toneru kasetņu un tintes kasetņu iegādi

22.11.2016. Līgums Nr.134/2016 par poligrāfijas pakalpojumiem “Ludzas Novada Vēstis”

17.10.2016. Līgums Nr.I-135/2016 par svaigu augļu un dārzeņu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

01.11.2016. Līgums Nr. I-136/2016 par dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā 1.daļa

28.11.2016. Līgums Nr.I-137/2016 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

29.11.2016. Līgums Nr. I – 138/2016 par sporta trenažieru iegādi Ludzas novada Rundēnu pagastam

30.11.2016. Līgums Nr. I-139/2016_par Vienotas Pašvaldību Sistēmas programmatūras un datu bāžu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu

02.12.2016. Līgums Nr. I-140/2016 par būvprojekta minimālā sastāva izstrādi objektam “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība P.Miglinīka ielā 27”

30.11.2016. Līgums Nr.I-141/2016_par_Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanu 2017.gadā

01.12.2016. Līgums Nr. I-142/2016 par atskurbtuves darbības nodrošināšanu 2017. gadā

05.12.2016. Līgumsums Nr. I-143/2016 par marķētās dīzeļdegvielas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

20.12.2016. Līgums Nr. I-144/2016 par Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr. I-145/2016 par Ludzas novada_Isnaudas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr.I-146/2016 par Ludzas novada Cirmas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr. I-147/2016 par Ludzas novada Briģu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr. I-148/2016 par Ludzas novada Pureņu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr I-149/2016 par Ludzas novada Pildas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr. I-150/2016 par Ludzas novada Ņukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

20.12.2016. Līgums Nr. I-151/2016 par Ludzas novada Nirzas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

22.12.2016. Līgums Nr. I-152/2016 par Ludzas novada Istras  pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

22.12.2016. Līgums Nr. I-153/2016 par Ludzas novada Rundēnu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā

27.12.2016. Līgums Nr. I-154/2016 par malkas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm Istras un Rundēnu pagastos

27.12.2016. Līgums Nr. I-155/2016 par malkas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm Pildas un Ņukšu pagastos

27.12.2016. Līgums Nr. I-156/2016 par malkas piegādi Ludzas sociālās aprūpes centram “Ludza”

27.12.2016. Līgums Nr. I-157/2016 par malkas piegādi Ludzas novadpētniecības muzejam, Ludzas novada pašvaldības iestādēm Isnaudas un Pureņu pagastos

27.12.2016. Līgums Nr. I-158/2016 par malkas piegādi J.Soikāna Ludzas mākslas skolai

27.12.2016. Līgums Nr. I-159/2016 par malkas piegādi Ludzas novada vakara vidusskolai un Ludzas novada Sporta skolai

27.12.2016. Līgums Nr. I-160/2016 par malkas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm Cirmas pagastā

27.12.2016. Līgums Nr. I-161/2016 par malkas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm  Briģu un Nirzas pagastos