LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Bijušajā Kārsavas novadā

2016.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kārsavas novada administratīvajā teritorijā”

2010 .GADA 24.FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4 “PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM KĀRSAVAS NOVADĀ”

Grozījumi 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos nr.4 „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” (24.04.2014.)

Grozījumi 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos nr.4 „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” (23.01.2014.)

Grozījumi 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldības nodevām Kārsavas novadā” (24.10.2013.)

Grozījumi 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos nr.4 „PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM KĀRSAVAS NOVADĀ” (27.02.2013.)

 Grozījumi 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM KĀRSAVAS NOVADĀ” (30.06.2010.)

2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.5 Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Grozījumi 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.5 Kārsavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

2009 .GADA 30.SEPTEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4
„Nodevas par Kārsavas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām, norakstiem un izrakstiem”

2009 .GADA 28.0KTOBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9
“Par Kārsavas novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”