LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-5°C
 
A A A

“Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”

Projekta nosaukums: “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” 

Projekta numurs: 5.6.2.0/20/I/007

Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

                                                             Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un 
                                                             nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
                                                             revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
                                                             pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. kārtas
                                                             ietvaros.

Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Veicot plānotos infrastruktūras uzlabojumus, tiks atbalstīti vietējie uzņēmumi, kas darbojas projekta teritorijā – Ludzas pilsētā Baznīcas un Stacijas ielās, Ludzas novadā pie autoceļiem Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” un Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers”, Kārsavas pilsētā Malnavas ielā un Ciblas novadā pie autoceļa “P-2 Pušmucova – Nūraugi”. Šie objekti ir nepieciešami komersantiem, kuru darbības nodrošināšanas un attīstības viens no šķēršļiem ir sliktais transporta infrastruktūras stāvoklis. Savukārt Ciblas novada pašvaldība radīs priekšnoteikumus jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai, pārbūvējot noliktavas telpas ražošanas vajadzībām.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:

 1. Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve;
 2. Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” pārbūve;
 3. Baznīcas ielas Ludzā pārbūve posmā no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai;
 4. Stacijas ielas Ludzā pārbūve posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai;
 5. Kārsavas pilsētas Malnavas ielas posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve;
 6. Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūve;
 7. Noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve, piemērojot to pārtikas nozares vajadzībām.

Projekta rezultāti:

 • revitalizēta degradētā teritorija 12.50 ha platībā;
 • radītas 50 jaunas darba vietas;
 • piesaistītas privātās investīcijas 1 707 390.00 EUR apmērā.

Projekta kopējās izmaksas 2 656 816.99 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas sastāda 2 570 260.73 EUR no tām:

 • ERAF 85.05% (ieskaitot de minimis) jeb 2 185 891.62 EUR;
 • Valsts budžeta dotācija 4.49% jeb 115 310.73 EUR;
 • Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadu pašvaldību finansējums 10.47% jeb 269 058.38 EUR;
 • Neattiecināmās izmaksas – 86 556.26 EUR.

Raksti un publicitāte par projektu:

28.12.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Būtisks atbalsts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras sakārtošana

04.10.2021. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Malnavas iela gatava ekspluatācijai

28.09.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas novadā turpinās lauku ceļu un ielu pārbūve

17.05.2021. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Malnavas ielas slēgšana 18. un 19.maijā

29.04.2021. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Tiek atsākti darbi Malnavas ielā

27.04.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Atsākas būvdarbi Baznīcas un Stacijas ielās

15.04.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Atsākas darbi uz ceļa Dzerkaļi – Cirmas ezers

23.03.2021. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Blontu ēkas pārbūve tuvojas noslēgumam

20.12.2020. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Uz autoceļa P-2 darbi tiks atsākti pavasarī

28.10.2020. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Blontos uzņēmējdarbības vajadzībām pārbūvē ēku

27.10.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Sāksies būvdarbi Baznīcas ielas un Stacijas ielas posmos

15.09.2020. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Tiek īstenots projekts kopā ar kaimiņu pašvaldībām

09.09.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludza uzsāk īstenot otru sadarbības projektu ar kaimiņpašvaldībām

07.09.2020. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Uzsākta pašvaldības autoceļa P-2 pārbūve

Informācija par projektu Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē

Informācija par projektu Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē