LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 īstenošanu. Tas bijis pirmais šāda veida apjomīgs projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību, un kurā aktīvi iesaistījās arī komersants – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.

Katrs partneris īstenoja savas darbības, kas ir svarīgas uzņēmējdarbības attīstībai tā teritorijā, un šīs aktivitātes bija saistītas tikai un vienīgi ar infrastruktūras sakārtošanu. Ludzas novada pašvaldība pārbūvēja Odu ielu un A.Jurdža ielas posmu no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai, kā arī Latgales šķērsielu. Kārsavas novada projekta darbības koncentrējās Mežvidu pagastā Klonešnīkos – tika pārbūvēts pašvaldības ceļa Nr. 154 posms 350 m garumā, tika izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar pievedceļu. Ciblas novada pašvaldība pārbūvēja Banoņejas ceļu, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums, bet Ludzas novada pašvaldība šajā teritorijā ievilka ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus. SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kuras siltumnīcas darbojas Mežvidu pagastā, tika palielināta elektrosadales līnijas slodze.

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastādīja 2 237 043,07 eurono tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 1 823 481,54 euro un valsts budžeta dotācija – 88 966,16 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastādīja 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām (207 587,77 euro), savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” bija jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā, t.i., 117 007,60 euro, elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai, . 

Projekta īstenošanas laiks: 17.02.2017. – 16.11.2020.

Pabeigtās darbības:

 • pārbūvēta Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela
 • pārbūvēta Ludzas pilsētas Odu iela
 • pārbūvēts A.Jurdža ielas posms no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai
 • pārbūvēts Kārsavas novada pašvaldības ceļa P-154 posms Mežvidu pagastā Klonešnīkos
 • izbūvēts ceļš Kārsavas novada pašvaldības Mežvidu pagasta Klonešnīkos, kas nodrošina vietējiem komersantiem transporta infrastruktūru nokļūšanai uz valsts ceļu
 • izbūvēta elektrosadales pazemes līnija no Kārsavas līdz Mežvidu pagasta Klonešnīkiem
 • izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācija Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejā
 • pārbūvēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļš.

Projekts tika īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Pateicoties projektam partneriem ir jāsasniedz šādi rādītāji:

 • sakārtotas degradētās teritorijas – 3,58 ha
 • radītas 58 jaunas darba vietas
 • laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.01.2022. komersanti, kuri ir guvuši labumu no izveidotās infrastruktūras, ir investējuši savā attīstībā 4 225 000 euro.

Raksti un publikācijas par projektu

Attīstības ceļi.pdf. 2017. gada maijs

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Attīstības ceļi”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 23.03.2017. “Gaidām uzņēmēju idejas, plānojot ceļu pārbūvi

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 23.03.2017. “Ciblas novada pašvaldība iesaisījusies apjomīgā ERAF finansētā projektā

Informācija par projektu Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē

Raksts Ludzas Novada Vēstīs Nr. 8(101); 18.05.2017. “Attīstības ceļi”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 03.07.2017. “Sadarbības projekta darbi uzsākti arī Kārsavas novada Mežvidu pagasta Klonešnīkos”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 30.06.2017. “Uzsākti darbi uzņēmējdarbības atbalstam Mežvidu pagasta Klonešnīkos”

Raksts Kārsavas Novada Vēstīs Nr. 7(93), 10.07.2017. gada jūlijs. “Uzsākti darbi uzņēmējdarbības atbalstam Mežvidu pagasta Klonešnīkos”

Latgales reģionālās televīzijas video sižets “Ludzā uzlabo ielu infrastruktūru” (01.08.2017.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 24.10.2017. “Latgales šķērsielā būvdarbi ir pabeigti

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 06.11.2017. “Pabeigti darbi ceļa posma pārbūvei Mežvidu pagasta Klonešnīkos

Raksts Kārsavas Novada Vēstis Nr. 11 (97)-2017, 09.11.2017. “Pabeigti darbi ceļa posma pārbūvei Mežvidu pagasta Klonešnīkos

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 24.05.2018. “Ludzas pilsētas Odu un A.Jurdža ielas pārbūves darbi tiks pabeigti šovasar

Raksts laikraksta “Ludzas Zeme” tīmekļa vietnē 25.05.2018. “Šovasar pabeigs Ludzas pilsētas Odu un A.Jurdža ielas pārbūves darbus

Latgales reģionālās televīzijas video sižets “Ludzas pilsētā šovasar tiks pārbūvētas vairākas ielas” (01.06.2018.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 13.07.2018. “Odu iela un Jurdža ielas posms gatavojas pieņemšanai ekspluatācijā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 05.09.2018. “Lielu projektu īstenošanai nepieciešams vairāk laikā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 28.01.2019. “Lielais infrastruktūras projekts kļūst vēl lielāks

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 05.08.2019. “Iespējams, ka darbi Banoņejā sāksies šoruden

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 10.12.2019. “Siltā ziema dod iespēju būvēt ūdensvadu un kanalizāciju

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 12.03.2020. “Banoņejas ceļa pārbūves darbi rit pilnā sparā

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 08.05.2020. “Uz Banoņejas ceļa tiek klāts asfalts

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 20.08.2020. “Informācija par projektu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 02.09.2020. “Divi miljoni – tas ir daudz vai maz?