LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Projekti


Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekti


Tūre pa Latgali & Pleskavu

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas […]


Veselīgā dzīvesveida veicināšana, organizējot sporta pasākumus Latgales un Pleskavas reģionos

Viena no aktuālākajām problēmām pierobežā ir iedzīvotāju neveselīgs dzīvesveids, kas izraisa dažādas slimības. Iedzīvotāji, t.sk. arī jaunieši dzīvo pasīvi, maz […]


Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai

Ludzas novada pašvaldība piedalās starptautiskajā pārrobežu sadarbības projektā “Arheoloģija, Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai (ACC)” (angl. ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & […]


Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros / ESTLATRUS TRAFFIC

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI)  ietvaros 2012. gada 2. aprīlī ir […]