LV EN

Piektdiena, 2022. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Ludza
Sunny
-2°C
 
A A A

2019. gada iepirkuma līgumi

16.12.2019. vienošanās par grozījumiem 2018. gada 19. decembra līgumā Nr.I-060/2018 par atskurbtuves darbības nodrošināšanu

2019.gada 02. janvāra līgums  Nr. I-001/2019  par ielas P49 ikdienas ceļu uzturēšanu

2019.gada 16. janvāra līgums Nr. I -002/2019 par Briģu pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 16.janvāra līgums Nr. I-003/2019 par Isnaudas pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 16.janvāra līgums Nr. I-004/2019 par Nirzas pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 16.janvāra līgums Nr. I-005/2019 par Ņukšu pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 16.janvāra līgums Nr I-006/2019 par Pildas pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 17.janvāra līgums Nr. I- 007/2019 par Cirmas pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 17.janvāra līgums Nr. I-008/2019 par Istras pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 17.janvāra līgums Nr. I-009/2019 par Pureņu pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 17.janvāra līgums Nr. I-010/2019 par Rundēnu pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu

2019.gada 18.janvāra līgums Nr. I-011/2019 par piena un piena produktu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

2019.gada 16.janvāra līgums Nr. I-013/2019 par marķētās dīzeļdegvielas piegādi

2019.gada 18.janvāra līgums Nr. I-012/2019 par elektrības piegādi

2019.gada 24.janvāra līgums Nr. I-014/2019 par pilsdrupu labiekārtošanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

2019.gada 28.janvāra līgums Nr. I-015/2019 par zivju un zivju produkcijas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

2019.gada 08.februāra līgums Nr. I-016/2019 par saldētas produkcijas piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

2019.gada 12.februāra līgums Nr. I-017/2019 līgums par svaigu augļu un dārzeņu piegādi iestādēm pagastos

2019.gada 12.februāra līgums Nr. I-018/2019 par svaigu augļu un dārzeņu piegādi iestādēm pilsētā

2019.gada 12.februāra līgums Nr. I-019/2019 dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde iestādēm pagastos

2019.gada 06.februāra līgums Nr. I-020/2019 par desu un gaļas izstrādājumu piegādi iestādēm pilsētā

2019.gada 13.februāra līgums Nr. I-021/2019_par desu un gaļas izstrādājumu piegādi iestādēm pagastos

2019.gada 18.februāra līgums Nr. I-022/2019 par bakalejas produktu piegādi iestādēm pilsētā

2019.gada 18.februāra līgums Nr. I-023/2019 par bakalejas produktu piegādi iestādēm pagastos

2019.gada 18.februāra līgums Nr. I-024/2019 par dārzeņu piegādi iestādēm pilsētā

2019.gada 21.februāra līgums Nr. I-025/2019 par malkas piegādi Ludzas novada vakara vidusskolai un sporta skolai

2019.gada 21.februāra līgums Nr. I-026/2019 par malkas piegādi Isnaudas un Pureņu pagastiem un Ludzas novadpētviecības muzejam

2019.gada 21.februāra līgums Nr. I-027/2019 par malkas piegādi Briģu un Nirzas pagastiem

2019.gada 21.februāra līgums Nr. I-028/2019 par malkas piegādi Istras un Rundēnu pagastiem

2019.gada 21.februāra līgums Nr. I-029/2019 par malkas piegādi Cirmas pagastā

2019.gada 26.februāra līgums Nr. I-030/2019 par zivju piegādi iestādēm pilsētā

2019.gada 13.februāra līgums Nr. I-031 par gaļas piegādi iestādēm pagastos

2019.gada 19.februāra līgums Nr. I-032/2019 par malkas piegādi Pildas un Ņukšu pagastos

2019.gada 11. marta līgums Nr. I-033/2019 par Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Ligums_Cirmas_cela_projektesana_AU_I-033_2019_11.03.2019_K-RDB

2019.gada 11. marta līgums Nr. I-034/2019 par Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi-Buliši” pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 

Ligums_Nuksu_cela_projektesana_AU_I-034_2019_11.03.2019_K-RDB

2019.gada 05.aprīļa līgums Nr. I-035/2019 par maizes, maizes un konditorejas piegādi

2019.gada 29.aprīļa līgums Nr. I-036/2019 par būvmateriālu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

2019.gada 30.aprīļa līgums Nr. I-037/2019 par būvmateriālu piegādi Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

2019.gada 17.maija līgums Nr. I-038/2019 par žalūziju izgatavošanu un uzstādīšanu

2019.gada 31.maija līgums Nr. I-039/2019_par degvielas iegādi

2019.gada 30.maija līgums Nr. I-040/2019_par vasaras nodarbību organizēšanu skolēniem

2019.gada 05.jūnija līgums Nr. I-041/2019 par datoru piederumu piegādi

2019. gada 06.jūnija līgums Nr. I- 042/2019 par teritorijas jauna nožogojuma uzstādīšanu

2019.gada 10.jūnija līgums Nr. I-043/2019 par ceļa seguma maiņu PII Namiņš

2019.gada 13.jūnija līgums Nr. I-044/2019 par logu nomaiņu PII Namiņš

2019.gada 21.jūnija līgums Nr. I-045/2019 par LPĢ stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošanu

2019.gada 25.jūnija līgums Nr. I-046/2019 par robotikas komplekta iegādi LPĢ vajadzībām

2019.gada 01.jūlija līgums Nr. I-047/2019 par ceļa seguma maiņu Stacijas ielā 38

2019.gada 01. jūlija līgums Nr. I-048/2019 par saimniecības preču piegādi Isnaudas, Pureņu, Cirmas pagastā

2019.gada 01.jūlija līgums Nr. I-049/2019 par saimniecības preču piegādi Pildas un Ņukšu pagastā

2019.gada 01.jūlija līgums Nr. I-050/2019 līgums par saimniecības preču piegādi Istras un Rundēnu pagastā

2019.gada 01.jūlija līgums Nr. I-051/2019 par saimniecības preču piegādi Briģu un Nirzas pagastā

2019.gada 04.jūlija līgums Nr. I-052/2019 par LPĢ telpu grupas vienkāršoto atjaunošanu 

2019.gada 12.jūlija līgums Nr. I-053/2019 par administratīvās ēkas pārbūvi par multifunkcionālo dienas centru

2019.gada 15.jūlija līgums Nr. I-054/2019 par ceļa seguma maiņu Latglaes ielā 158/1

2019.gada 08.jūlija līgums Nr. I-055/2019 līgums par logu nomaiņu Ludzas novada pašvaldības ēkās Istras un Rundēnu pagastos

2019.gada 12.jūlija līgums Nr. I-056/2019 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu multifunkcionālā dienas centra izveidē

2019.gada 18.jūlija līgums nr. I-057/2019 līgums par ceļa seguma remontu Cirmas pagasta ciemā Tutāni

2019.gada 22.jūlija līgums Nr I-058/2019 par logu nomaiņu LPĢ un Sporta skolā

2019.gada 24.jūlija līgums nr. I-059/2019 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu pašvaldības iestādēm pilsētā

2019.gada 24.jūlija līgums Nr. I-060/2019 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu pašvaldības iestādēm pagastos

2019.gada 26.jūlija līgums Nr. I- 061/2019 par sporta preču piegādi Izglītības pārvaldei

2019.gada 26.jūlija līgums Nr. I-062/2019 par sporta preču piegādi Ludzas novada Sporta skolai

2019.gada 16.augusta līgums Nr. I-063/2019 par vieglo automašīnu tehnisko apkopi un remontu

2019.gada 16.augusta līgums Nr. I-064/2019 par mikroautobusu tehnisko apkopi un remontu

2019.gada 16.augusta līgums Nr. I-065/2019 par autobusu tehnisko apkopi un remontu

2019.gada 15.augusta līgums Nr. I-066/2019 par mazlietotas automašīnas piegādi

2019.gada 15.augusta līgums Nr. I-067/2019 par jaunas automašīnas piegādi

2019.gada 12.septembra līgums Nr. I-068/2019 par zemes kadastrālo uzmērīšanu

2019.gada 30.septembra līgums Nr. I-069/2019 par asfaltbetona seguma izbūvi skeitparkam stadionā “Vārpa”

2019.gada 30.septembra līgums Nr. I-070/2019 par Skolas ielas seguma atjaunošanu

2019.gada 02.oktobra līgums Nr. I-071/2019 par ēku un būvju nojaukšanu bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā

2019.gada 16.oktobra līgums Nr. I-072/2019 par ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūvi Banoņejas ceļā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā

2019.gada 19. decembra līgums  Nr. I-074/2019  par industriālās teritorijas Krāslavas ielā 1, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību