LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 21. maijs
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
Ludza
Cloudy
11°C
 
A A A

Sociālo pabalstu veidi Ludzas novadā 2022. gadā

Ar 2022. gada janvāri Ludzas novadā stājas spēkā jauni Saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”, “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā” un Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem“. Daži no pašvaldībā pieejamiem sociālajiem pabalstiem arī 2022. gadā paliks nemainīgi, taču dažu apmērs ir būtiski palielinājies, tāpat ieviesti jauni pabalstu veidi.

Apstiprinātie noteikumi par materiālajiem pabalstiem ir īpaši labvēlīgi jaunajām ģimenēm, jo pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu sastāda 500 euro. Palielinājies arī vienreizējā pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenēm (no 30,00 uz 50,00 euro par vienu bērnu, pabalsts skolas piederumu iegādei (no 30,00 – uz 50 euro).

“Izstrādājot vienotus saistošos noteikumus, galvenais uzsvars tika likts uz labvēlīgāku nosacījumu saglabāšanu novada iedzīvotājiem, lai kopumā nepasliktinātu bijušo novada pašvaldību izveidotās iespējas pašvaldības atbalsta saņemšanai. Ir palielināts pabalsts veselības uzlabošanai, kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai, pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem. Kopumā atbalsta apjoms ir pieaudzis un plānotais budžets pašvaldības sociālo pabalstu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei ir palielinājies”,  informē Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova – Kozlova.

Ieviests arī jauns pabalsta veids – pabalsts barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām. Daži pabalstu veidi, kuri bija pieejami tikai kādā vienā no bijušajiem novadiem, tagad būs pieejami visa jaunizveidotā novada teritorijā, tie ir:

-pabalsts ģimenēm ar celiakiju slimojošiem bērniem, kas tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir bērni ar celiakiju (glutēna nepanesamību) līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā – 100 euro gadā katram bērnam;

-pabalsts samaksai par transportu slimnieka transportēšanai, kas tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, vientuļiem pensionāriem, kuri paši nespēj nokļūt no ārstniecības iestādes, uz ilgstošas sociālās aprūpes iestādi, vai savu dzīvesvietu, ierobežotas funkcionalitātes un materiālo resursu dēļ, balstoties uz sociālā darbinieka veiktu situācijas izvērtēšanu;

-pabalsts kāzu jubilejā, kas tiek piešķirts ģimenēm, kuras laulībā nodzīvoja 50 vai 60 gadus.

Jau pērn informējām, ka finansiālajam pabalstam nozīmīgā dzīves jubilejā Ludzas novadā deklarētiem senioriem jāpiesakās Sociālajā dienestā, uzrakstot iesnieguma veidlapu. Ja iepriekš Ludzas novada Sociālais dienests varēja iegūt datus par novada iedzīvotāju dzimšanas dienām no datu bāzēm, pēc ES regulas par personu datu aizsardzību stāšanās spēkā, diemžēl, dienests vairs nav tiesīgs to darīt, tāpēc tagad pabalsti tiek izmaksāti tikai uz iesnieguma pamata. 

Šī vecuma cilvēki ne tik bieži lieto internetu, tāpēc lūgums visiem Ludzas novada iedzīvotājiem: ja Jūs pazīstat šādus cilvēkus, kuriem ir tiesības uz šo pabalstu, informējiet viņus par iespēju saņemt šo finansiālo palīdzību, lūgums vērsties Ludzas novada Sociālajā dienestā vai kādā no Dienesta teritoriālajām nodaļām Ciblā, Kārsavā, Zilupes pilsētā vai lauku teritorijās pie sociālajiem darbiniekiem. 

Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā: personas 75 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā, personas 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā, personas 85 gadu jubilejā 40,00 euro apmērā, personas 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā; personas 95 gadu jubilejā 60,00 euro apmērā un personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā.

Tāpat pašvaldība atgādina, ka laulātajiem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 vai 60 gadus un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir iespēja saņemt pabalstu kāzu jubilejā.

Vēršam uzmanību, ka kopš pagājušā gada ir mainījusies mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība un tagad mājokļa pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā regulāri ir jāiesniedz mājokļa pabalsta aprēķināšanai nepieciešamie dokumenti (rēķini, maksājumus apliecinošie dokumenti).

Ludzas novada pašvaldība piešķir pabalstus iedzīvotājiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Ludzas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsti tiek izmaksāti uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.

Iesniegumu veidlapas un Ludzas novadā aktuālo sociālo pabalstu detalizēts apraksts pieejams ŠEIT

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool