LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 22. oktobris
Irīda, Īrisa
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Ludzas novada daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Sociālā dienesta struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas Ludzas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīgā rakstura traucējumiem kurām ir noteikta 1 un 2 invaliditātes grupa un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, ka arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem .
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra darbības mērķi ir :

  • nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ;
  • nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijās pakalpojumus, sociālo prasmju un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru var apmeklēt tikai noteiktas mērķgrupas:

pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem, kas iepriekš tika izvērtēti un kuriem tika nozīmēti tieši šie sociālie pakalpojumi.
Dienas centra apmeklējumam ir nepieciešams:

Ludzas novada Sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu, visus dokumentus var nokārtot centrā, iepriekš pazvanot un saskaņojot vizīti.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā ir pieejami tādi pakalpojumi kā:

  • dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.
  • dušas pakalpojums un veļas mazgāšanas pakalpojums tiek nodrošināts trūcīgām , maznodrošinātām personām, personām ar invaliditāti , vientuļiem pensionāriem saskaņā ar Ludzas novada domes apstiprinātājiem maksas pakalpojumiem.

Mēs esam viens no pirmajiem šāda tipa centriem Latgalē, kas tapis Latgales plānošanas reģiona DI projekta ietvaros, kas dos iespēju sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.
1. stāvā ir izveidots dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas: sveču liešanas un ziepju veidošanas, aušanas un šūšanas, ka arī higiēnas centrs. Visas darbnīcu telpas ir aprīkotas ar modernam mēbelēm un speciālo tehniku. 

Attēlā: Dienascentra renovētā ēka no ārpuses. Remontdarbi, pirms un pēc. 

Mūsu klientiem būs pieejama arī trenažieru zāle ar skrejceliņu un velotrenažieriem. Centra 2. stāvā atrodas rehabilitācijas zāle, multisensorā istaba, sāls istaba, rehabilitācijas istaba ar ūdens muzikālo gultu, kur sniedzam pakalpojumus bērniem. Pirmajā un otrajā stāvā atrodas moderni un gaumīgi aprīkota virtuve un atpūtas telpas, kā arī sanitāras telpas.

Centra klientiem ir pieejamas speciālistu konsultācijas un nodarbības: psihologa, sociāla darbinieka, mākslas terapeita, fizioterapeita un aušanas/ šūšanas speciālista.

Sīkāka informācija pieejama:

• Ludzas novada Sociālajā dienestā  vai zvanot uz tālruni 65726901;
• Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā vai zvanot uz tālruni 65724019, mob. 26159453

Centra darba laiks, darba dienās, no plkst. 8.00 – 17. 00. 

 

coloring.cool