LV EN

Piektdiena, 2022. gada 02. decembris
Sniedze, Meta
Ludza
Sunny
-6°C
 
A A A

Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Sociālā dienesta struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas Ludzas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīgā rakstura traucējumiem kurām ir noteikta 1 un 2 invaliditātes grupa un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, ka arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra nolikums

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra darbības mērķi ir:

  • nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ;
  • nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijās pakalpojumus, sociālo prasmju un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru var apmeklēt tikai noteiktas mērķgrupas:

pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem, kas iepriekš tika izvērtēti un kuriem tika nozīmēti tieši šie sociālie pakalpojumi.

Dienas centra apmeklējumam ir nepieciešams:

Ludzas novada Sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu, visus dokumentus var nokārtot centrā, iepriekš pazvanot un saskaņojot vizīti.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā ir pieejami tādi pakalpojumi kā:

  • dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Mēs esam viens no pirmajiem šāda tipa centriem Latgalē, kas tapis Latgales plānošanas reģiona DI projekta ietvaros, kas dos iespēju sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.
1. stāvā ir izveidots dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas: sveču liešanas un ziepju veidošanas, aušanas un šūšanas, ka arī higiēnas centrs. Visas darbnīcu telpas ir aprīkotas ar modernam mēbelēm un speciālo tehniku. 

Attēlā: Dienascentra renovētā ēka no ārpuses. Remontdarbi, pirms un pēc. 

Mūsu klientiem būs pieejama arī trenažieru zāle ar skrejceliņu un velotrenažieriem. Centra 2. stāvā atrodas rehabilitācijas zāle, multisensorā istaba, sāls istaba, rehabilitācijas istaba ar ūdens muzikālo gultu, kur sniedzam pakalpojumus bērniem. Pirmajā un otrajā stāvā atrodas moderni un gaumīgi aprīkota virtuve un atpūtas telpas, kā arī sanitāras telpas.

Centra klientiem ir pieejamas speciālistu konsultācijas un nodarbības: psihologa, sociāla darbinieka, nodarbību vadītāja, fizioterapeita un aušanas/ šūšanas speciālista.

Sīkāka informācija pieejama:

• Ludzas novada Sociālajā dienestā  vai zvanot uz tālruni 65726901;
• Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā vai zvanot uz tālruni 65724019, mob. 26159453

Centra darba laiks, darba dienās, no plkst. 8.00 – 17. 00. 

 

Kontaktinformācija

Ludzas novada Sociālā dienesta Ludzas teritoriālā nodaļa
Adrese: Raiņa 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
E-pasts: socdienests@ludzasnovads.lv
Tālrunis: 65726901

Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
Adrese: 18. novembra iela 17a, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
E-pasts: dienascentrs@ludzasnovads.lv
Tālrunis: 65724019 vai 26159453