LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Veselīgā dzīvesveida veicināšana, organizējot sporta pasākumus Latgales un Pleskavas reģionos

Viena no aktuālākajām problēmām pierobežā ir iedzīvotāju neveselīgs dzīvesveids, kas izraisa dažādas slimības. Iedzīvotāji, t.sk. arī jaunieši dzīvo pasīvi, maz kustās, pārāk daudz laika pavada pie datora telpās ar sliktu gaisa cirkulāciju.   

Latvijas sabiedrības veselības aģentūra veica pētījumus un nosauca 21. gadsimta izplatītākās sabiedrības slimības: aptaukojums, bailes no sabiedrības, mugurkaula deformācija, redzes problēmas, sirds un asinsvadu slimības. Visas šīs slimības ir pasīva dzīvesveida rezultāts.

Sporta sacensības, kas tiek organizētas jebkurā pašvaldībā, parasti skar tikai sportistus. Šī projekta mērķis ir popularizēt sporta aktivitātes Latvijas un Krievijas pierobežā.

Projekta nosaukums Veselīgā dzīvesveida veicināšana, organizējot sporta pasākumus Latgales un Pleskavas reģionos
Projekta nosaukums angļu valodā Promotion of Healthy Life-Style Organizing Sport Events in Latgale and Pskov Regions/ CROSSBO ACTIVE
Identifikācijas numurs Nr. ELRI-130
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta Ludzas novads
Īstenošanas laiks  01.2012.-01.2014
Mērķis Vispārējais projekta mērķis – veicināt Latvijas un Krievijas pārrobežas reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos veselīga dzīvesveida aktivitātēs, tādējādi sekmējot integrētāku un veselīgāku sabiedrību.
Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros tiks organizēti 17 turnīri (4 basketbola, 5 volejbola, 2 telpu futbola, 2 strītbola un 2 futbola, 1 hokeja un 1 handbola) Latvijā un Krievijā, kuros piedalīsies Latgales reģiona un Pleskavas apgabala sportistu (vīriešu, sieviešu un jauniešu) komandas.
Rezultatīvie rādītāji

Ludzas sportistu, komandu dalība starptautiskajos turnīros. Projekta realizācijas laikā tiks iegādāts sporta inventārs (bumbas) un komandas sporta forma.

Projekta budžets  25 160,33 EUR
Programmas finansējums  20 478,87 EUR
Pašvaldības finansējums  4681,46 EUR
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)
Informācija par projektu angļu valodā Projekta portfolio angļu valodā