LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos / Move for Life

ENPI

2013. gada 21. martā ir sākusies projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” (saīsināti – Move for Life) īstenošana. Pusotra gada laikā partneru pašvaldībās, kas atrodas Latgalē un Vitebskas apgabalā, tiks renovētas vai izveidotas slēpošanas trases ar apgaismojumu. Ludzā viena no slēpošanai piemērotākajām vietām ir pilsētas parks, kas ir pietiekami liels, lai tur izveidotu slēpošanas trasi un organizētu slēpošanas sacensības un sporta stundas.

2013./2014. gada ziemā Novopolockā (BY), Riebiņos (LV), Braslavā (BY) un Preiļos (LV) notiks slēpošanas sacensības. Projekta partneri iegādāsies slēpošanas un nūjošanas inventāru, un vietējie iedzīvotāji varēs to nomāt aktīvai atpūtai. Ludzā notiks partneru sporta skolotāju nūjošanas apmācības. Projekta noslēgumā – 2014. gada augustā Preiļos tiks organizēta starptautiskā konference par veselīgu dzīvesveidu.

Projekta nosaukums Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos/ Move for Life
Projekta nosaukums angļu valodā  Promotion of a healthy lifestyle in border regions of Latvia and Belarus
Identifikācijas numurs  LLB-2-255
Programma  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta  Latgales reģions Latvijā, t.sk. Ludzas novadā, un Vitebskas apgabals Baltkrievijā
Īstenošanas laiks  No 21.03.2013. līdz 30.09.2015.
Mērķis  Paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.
Galvenās aktivitātes
 • Slēpošanas un nūjošanas trašu izveide vai pilnveidošana ar trašu atklāšanas pasākumiem
 • Slēpošanas un nūjošanas aprīkojuma un inventāra iegāde
 • Slēpošanas sacensības skolēniem un ģimenēm Vitebskas apgabalā un Latgalē
 • Nūjošanas apmācības Ludzā partneru sporta skolotājiem
 • Pilotaktivitāte: 50 partneru pašvaldību iedzīvotāji (dažādu organizāciju un iestāžu pārstāvji) piedalīsies pilotaktivitātē, kuras ietvaros tiks veikta šo cilvēku medicīniska pārbaude un viņi aktīvi nodarbosies ar slēpošanu ziemas periodā – 2 dienas nedēļā. Pēc 6 mēnešiem un pēc gada tiks veikta atkārtota veselības stāvokļa pārbaude, lai novērtētu progresu.- E-bukleta publicēšana par veselīgu dzīvesveidu- Ludzas novada pašvaldība veiks Ludzas pilsētas parka apgaismojuma renovāciju, uzstādot jaunas laternas un ziemā izveidojot slēpošanas trasi (0,875 km).
 • Projekta ietvaros tiks iegādāti 68 slēpošanas aprīkojuma komplekti (slēpes, zābaki, stiprinājumi un nūjas), speciāla ierīce slēpošanas trases veidošanai un 10 pāri nūju. Pēc to iegādes 30 slēpju komplekti tiks nodoti Ludzas pilsētas ģimnāzijai sporta stundu organizēšanai slēpošanā. 38 slēpošanas komplekti un 10 nūjošanas komplekti būs pieejami iedzīvotājiem – tos varēs nomāt Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.
 • Ludzas pilsētas parkā tiks uzstādīti 4 karogu masti.
 • Ludzā notiks nūjošanas apmācības partneru sporta skolotājiem.
 • Ludzas skolēni un ģimenes piedalīsies slēpošanas sacensībās projekta ietvaros. Iedzīvotāji varēs piedalīties arī projekta pilotaktivitātē.
 • Ludzas pašvaldības pārstāvji piedalīsies projekta vadīšanā un koordinēs aktivitātes Ludzas pašvaldības teritorijā, kā arī nodrošinās savu iedzīvotāju dalību projekta pasākumos.
Projekta partneri
 • Vadošais partneris: Eiroreģions “Ezeru zeme”
 • Partneri Latvijā: Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome.Partneri Baltkrievijā: Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhņedvinskas rajona izpildkomiteja, izglītības iestāde “Valsts olimpiskās rezerves arodskola Novopolockā”, Glubokoje rajona fizkultūras un veselības centrs
 • Asociētais partneris: Latvijas Republikas Veselības ministrija
Projekta budžets
 • Kopējais projekta budžets: 600 841,37 EUR
 • Ludzas novada pašvaldības budžets projektā: 80 584,70 EUR, t.sk. EKPI finansējums 72 526,23 EUR; Latvijas valsts finansējums: 4 029,24 EUR; Ludzas novada pašvaldības  līdzfinansējums: 4 029,23 EUR
Projekta darba grupa Ludzā
 • Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs – projekta Vadības komitejas loceklis
 • Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko – projekta koordinatore
 • Ludzas novada pašvaldības grāmatvede Ināra Pedāne – projekta grāmatvede
 • Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sporta jautājumos Andrejs Narnickis
 • Ludzas novada pašvaldības inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs
Kontaktinformācija  Viola Andruščenko, tālrunis: 65707131; [email protected]
E-brošūra
Publikācijas
TV sizēti
 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  28 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.