LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Ūdenssaimniecības attīstība Nirzas pagasta Nirzas ciemā

2012.gada 28.aprīlī Ludzas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010 „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta realizācijas gaitā plānots sakārtot ūdenssaimniecības infrastruktūru Nirzas ciemā, veicot divu artēzisko urbuma tamponāžu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūvi, kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 un spiedvada rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un dīzeļģeneratora iegādi.

Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā
Identifikācijas           numurs 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010
Programma ERAF Darbības programmas 2007.-2013. gadam “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
Īstenošanas vieta Nirzas ciems, Nirzas pagasts, Ludzas novads
Īstenošanas laiks 2012. gada aprīlis – 2013. gada jūlijs
Mērķis Projekta mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu
Galvenās aktivitātes 1) Būvniecība;2) Būvuzraudzība;3) Autoruzraudzība;

4) Publicitātes pasākumi.

Rezultatīvie rādītāji 1) Tamponēta artēziskā aka – 2 gab., rekonstruēti ūdensapgādes tīkli – 2490 m, izbūvēti kanalizācijas tīkli – 125 m, rekonstruēti kanalizācijas tīkli – 1460 m, izbūvēta KSS – 1 gab., rekonstruēts spiedvads – 330 m, rekonstruēta KSS – 1 gab., izbūvēta NAI – 1 gab., izbūvēti kanalizācijas tīkli – 50 m, iegādāts dīzeļģenerators – 1 gab.;2) Veikta būvuzraudzība – 1 gab.;3) Veikta autoruzraudzība – 1 gab.;

4) Publicitātes pasākumi: uzstādīts informatīvais stends – 1 gab., uzstādīta plāksne telpās – 1 gab., publikācijas presē, informācija mājas lapā.

Projekta kopējās izmaksas  399 151,21 LVL
Projekta attiecināmās izmaksas  327 173,12 LVL
ERAF finansējums  278 097,15 LVL
Pašvaldības finansējums  121 054,06 LVL
Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707411; [email protected])

Preses relīze 18.05.2012.

Preses relīze 13.09.2012.

Preses relīze 23.01.2013.

Preses relīze 10.05.2013.

Preses relīze 16.07.2013.