LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Tūre pa Latgali & Pleskavu

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros ir uzsācis pārrobežu sadarbības projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) realizāciju.

Projekta nosaukums Tūre pa Latgali & Pleskavu
Identifikācijas numurs Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta Ludzas novads
Īstenošanas laiks 24 mēneši:  01.2012.- 12.2013.
Mērķis

Vispārīgais mērķis:Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt sadarbību un izveidot pastāvīgu tūrisma sadarbības tīklu starp Latgales reģionu un Pleskavas apgabalu.Konkrētie mērķi:

  • Palielināt Latgales reģiona un Pleskavas apgabala pievilcību un atpazīstamību Eiropas Savienībā un Krievijā;
  • Paaugstināt reģionālās administrācijas un tūrisma nozares speciālistu darba apjomu, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un paaugstinātu konkurētspēju tūrisma nozarē;
  • Attīstīt tūrisma infrastruktūru kā noteiktu starpreģionu tūrisma maršrutu daļu
Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai: izstrādāti starptautiski tūrisma maršruti; noorganizētas radošās darbnīcas; nodrošināta reģiona dalība 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Igaunijā. Lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību, tiks izstrādāts mārketinga plāns.Tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 7 uz ūdens resursiem balstītās atpūtas vietas Ludzas novadā: pie Audeļu ezera, Dziļezera, Nirzas ezera, Lielā Ludzas ezera un Zvirgzdenes ezera, Pildas, Rundēnu pagastos.
Rezultatīvie rādītāji
  • Izveidoti 5 starpreģionu tūrisma maršruti, proti, sakrālie, lauku un amatniecības maršruti;
  • Dalība starptautiskajās izstādēs;
  • Uzlabotas 7 atpūtas vietas.
Projekta budžets 107 418,62 EUR
Programmas finansējums  91 305.83 EUR
Pašvaldības finansējums 16 112,79 EUR
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)
Projekta publicitāte