LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Ar šī projekta īstenošanu turpinās Ludzas pilsētas tranzītielas P49 rekonstrukcija.

Projekta nosaukums Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā
Identifikācijas numurs 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/029
Programma ERAF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks 2012. gada septembris – 2014. gada augusts
Mērķis Nodrošināt drošu un komfortablu satiksmi uz Ludzas pilsētas tranzītceļa P49, veicot  Tālavijas, Baznīcas un Latgales ielu posmu rekonstrukciju, uzlabojot tehniskos parametrus un satiksmes drošību.
Galvenās aktivitātes
 • Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana;
 • Būvniecība;
 • Būvuzraudzība;
 • Autoruzraudzība;
 • Publicitātes pasākumi
Rezultatīvie rādītāji
 • Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana – noslēgti 3 līgumi;
 • Būvniecība: rekonstruēti Tālavijas, Baznīcas un Latgales ielu posmi – 541 m, rekonstruēts un izbūvēts apgaismojums – 600 m, rekonstruēta un izbūvēta lietus ūdens kanalizācija – 931 m;
 • Veikta būvuzraudzība;
 • Veikta autoruzraudzība;
 • Publicitātes pasākumi: uzstādīti 2 informatīvie stendi, uzstādīta 1 plāksne telpās, 6 publikācijas presē, informācija mājas lapā.
Projekta budžets 2 640 504,71 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 2 122 486,97 EUR
ERAF finansējums 1 697 565,07 EUR
Pašvaldības finansējums 361 247,29 EUR
Valsts budžeta finansējums 63 674,61 EUR
Kontaktinformācija
 • Projekta vadītājs Arturs Isakovičs (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālists; 65707497; arturs.isakovics@ludzaspils.lv)
 • Projekta koordinatore Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)

Preses relīze 01.10.2012

Preses relīze 21.11.2012.

Preses relīze 03.12.2012.

Preses relīze 28.03.2013.

Preses relīze 10.05.2013.

Preses relīze 26.08.2013.

Preses relīze 06.12.2013.

Preses relīze 22.08.2014.

Preses relīze 29.08.2014.