LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ludzas novada pašvaldība īstenoja projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033 „Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde”. Projekta ietvaros tika sagatavots pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments – Ludzas novada teritorijas plānojums, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Ludzas novada teritorijas plānojuma izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.

Projekta nosaukums Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde
Identifikācijas numurs Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033
Programma Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
Īstenošanas vieta Ludzas novads
Īstenošanas laiks 2010.gada 22.decembris – 2012.gada 31.decembris
Mērķis Sagatavot ilgtermiņa plānošanas dokumentu – Ludzas novada teritorijas plānojumu, nodrošinot kvalitatīvu novada teritorijas attīstības plānošanas procesu
Galvenās aktivitātes Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde
Rezulatīvie rādītāji
  1. Izstrādāts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam;
  2. Izstrādāts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
  3. Publicitātes pasākumi.
Projekta budžets  21 978,00 LVL
ESF finansējums  21 978,00 LVL
Kontaktinformācija Aivars Meikšāns (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; tālrunis: 65707496; aivars.meiksans@ludzaspils.lv)
Publikācijas