LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-7°C
 
A A A

Intergenerational and Intercultural Exchange

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Katram gadam Eiropā ir sava tēma. 2012. gads bija Aktīvās novecošanas un starppaaudžu sadarbības gads. Eiropa ir pirmais reģions pasaulē, kas sāk ātri novecot, dzimst mazāk bērnu, dzīves garums palielinās. Aktualizējot novecošanās problēmu, Eiropas Komisija pasludināja 2012. gadu par Starppaaudžu solidaritātes un aktīvās novecošanas gadu; tiek atbalstīti dažādi pasākumi, kas ir veltīti jauniešu un senioru sadarbības veicināšanai. Ludzas novada pašvaldība, vēloties apspriest ar saviem ārzemju sadarbības partneriem šo aktuālo problēmu, izstrādāja un iesniedza projekta pieteikumu „Starppaaudžu un starpkultūru apmaiņa” programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros. Projekts deva iespēju dažādu valstu un dažādu vecumu pārstāvjiem ierasties Ludzā, šeit satiekoties ar ES un citu valstu pilsoņiem. Lietuvieši, krievi, baltkrievi, vācieši un bulgāri piedalījās koncertos, izstādēs, darbnīcās.

Projekta nosaukums Intergenerational and Intercultural Exchange; latv. Starppaaudžu un starpkultūru apmaiņa
Identifikācijas numurs 529689-EFC-1-2012-1-LV-EFC-CM
Programma Programma “Eiropa pilsoņiem”; 1. pasākuma 1. apakšpasākums – Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks 21.06.2012.-31.08.2012.
Mērķis Rast iespēju Ludzas novada pašvadlības iedzīvotājiem un ielūgtajiem viesiem tikties, runāt, apspriest kopīgas problēmas, izprast ES kultūru dažādību ar koncertu, sacensību, šovu un darbnīcu palīdzību, organizējot interesantus, atraktīvus publiskus pasākumus.
Galvenās aktivitātes

– Organizatoriskās aktivitātes (tika izveidota Rīcības komiteja, kas nodarbojas ar visu pasākumu plānošanu un organizēšanu; katram komitejas loceklim bija uzlikti specifiskie pienākumi);

– Sabiedrības informēšanas aktivitātes (informācija par plānotajām aktivitātēm tika publicēta vietējos laikrakstos, sociālajos tīklos, pašvaldības mājas lapā; tika izveidoti plakāti un skrejlapiņas. Ārzemju partneriem tika izstrādātas atsevišķas programmas angļu, vācu un krievu valodā).

– Sport sacensības (no 1. līdz 4. augustam notika futbola, pludmales handbola un volejbola sacensības, kurās piedalījās Latvijas un Lietuvas komandas)

– Foto izstāde “Zudusī … atrastā Ludzā” (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sagatavoja stendus ar vecām fotogrāfijām, uz kurām ir redzamas dažādas Ludzas pilsētas vietas. Šie stendi ar vecām bildēm tika izlikti dažādās pilsētas vietās. Izstādes atklāšana kļuva par Ludzas pilsētas 835. jubilejas svinību sākumu.)

– Modeļu dzelzceļa demonstrējumi (Vācijas Bodenteihas pašvaldības Dzelzceļu klubs jau otro reizi demonstrēja vilcienu, staciju modeļus Ludzas Tautas namā).

– Radošās darbnīcas (šis pasākums vienoja dažādas paaudzes interesantās aktivitātēs – grafiti zīmēšanā, šaušanā, zīmēšanā uz sejas, tehnoloģijas brīnumu demonstrējumos, u.c., ko organizēja Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Ludzas jauniešu klubu “Lietussargs”).

– Ziedu paklāja veidošana (jebkurš interesents varēja piedalīties ziedu paklāja veidošanā. Paklājs tika veidots Ludzas novada formā).

– Bērnu un jauniešu pop dziesmu un deju festivāls “Saules lietus Latgalē”. Tas ir tradicionālais festivāls; šoreiz tajā piedalījās bērni un jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, Baltkrievijas un Krievijas.

– Ēdāju iela. Šajā ielā vietējie amatnieki un uzņēmēji kopā ar ārzemju viesiem varēja demonstrēt un pārdot savu ēdamo produkciju. Vācijas partneri cepa vafeles, lietuvieši cienāja ar maizi un alu. Slavenais Latvijas šefpavārs Mārtiņš Sirmais vārīja zivju zupu un palīdzēja veidot garu gurķu jostu.

– Starptautiskā konference “Trīsstūra dialogs: jaunieši, seniori un pašvaldība”. Konferencē piedalījās gandrīz visu Ludzas novada pašvaldības ārzemju sadarbības partneru pārstāvji, t.i. no Bulgārijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas. Konferences sākumā tika parakstīts sadarbības līgums ar Makovas pašvaldību Polijā. Pasākuma mērķis bija apspriest un dalīties pieredzē paaudžu sadarbības veicināšanā. Konferencei vadīja Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs” biedri kopā ar pašvaldības projektu vadītājiem. Pāstāvji no ārzemju delegācijām uzstājās un stāstīja, kas tiek darīts viņu pašvaldības paaudžu sadarbības jomā.

– Viesu koncerts notika Ludzas pilsētas parkā. Uzstājās dziedātāji un dejotāji no Bulgārijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Pirms koncerta viesu delegāciju oficiālie pārstāvji apsveica iedzīvotājus pilsētas jubilejā.

– Baikeru šovs “Lielceļa klaidoņi Ludzā”. Uz Ludzas pilsētas stadionu “Vārpa” bija ierādušies ap 300 baikeriem no dažādām valstīm. Viņi nodemonstrāja savas braukšanas prasmes, organizēja rok-koncertu.

– Amatierteātru izrādes notika Ludzas pilskalnā. Tajās piedalījās amatierteātri no Latvijas un Krievijas.

– Filma par 835. Ludzas jubileju. Ludzas jaunieši filmēja svētku pasākumus. Vēlāk šī filma un svētku fotogrāfijas tika demonstrētas Ludzas kinoteātri visiem interesentiem.

– Zaļais vakars ar Vācijas partneriem. Kad visi svētku pasākumi bija beigušies, Nirzas pagastā tika organizēta neoficiālā tikšanās ar Vācijas partneriem.

– Projekta vērtēšanas aktivitātes. Lai novērtētu pasākumus, tika izstrādāta aptauja, kas bija pieejama ne tikai izdrukātā veidā, bet arī Ludzas novada pašvaldības mājas lapā. 82 cilvēki atbildēja uz aptaujas jautājumiem, un var secināt, ka iedzīvotāju tikšanās bija izdevusies.

Projekta partneri

– Svištovas pašvaldība, Bulgārija (piedalījās 5 cilvēki)

– Aues pašvaldība, Vācija (piedalījās 26 cilvēki)

– Moletu rajona pašvaldība, Lietuva (piedalījās 60 cilvēki)

– Rokušķu rajona pašvaldība, Lietuva (piedalījās 44 cilvēki).

Programmas grants Septembra sākumā tika iesniegta projekta atskaite. Grants tiks izmaksāts, pamatojoties uz iedzīvotāju tikšanās ārzemju partnerpašvaldību pārstāvju skaita. Paredzēts, ka tiks izmaksāti 19 000 EUR.
Publicētie projekta materiāli
Raksti par projektu
Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 65707131, viola.andruscenko@ludzaspils.lv)