LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Rīteiropas vērtības

 

Projekta nosaukums

“Rīteiropas vērtības”

Projekta numurs

5.5.1.0/17/I/007

Vadošais partneris / finansējuma saņēmējs

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Projekta sadarbības partneri

1.   Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

2.   Krāslavas novada pašvaldība

3.   Ludzas novada pašvaldība

4.   Preiļu novada pašvaldība

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs

5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Darbības: Partnerībā starp piecām pašvaldībām tiek veidots vienots tūrisma piedāvājums – gan funkcionāli loģiska maršruta, gan vienota tūrisma galamērķa veidā – no tūkstošgades vērtībām uz jauno Latgali, ko veido savstarpēji papildinošs objektu loks, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11. gs. Ludzas pilsdrupām un seno latgaļu dzīvesziņas, vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas līdz Vecticībnieku sādžām un zemnieku dzīvei pēc brīvlaišanas, Daugavpils cietokšņa aizsargvalnim, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai 21. gs. Projekta ietvaros attīstāmie pakalpojumi: 1) Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina muzeja „Inženieru arsenāls” izveide Inženieru arsenāla ēkā Daugavpils cietokšņa teritorijā; 2) Ekskursija “Daugavpils cietokšņa aizsarggrāvis un valnis no Nikolaja vārtiem līdz Mihaila vārtiem”; 3) Vecticībnieku kultūras mantojuma centra un radošo darbnīcu izveide Slutišķu sādžā; 4) Mākslinieku darbnīcu un meistarklašu organizēšana Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā; 5) Gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā; 6) Ludzas pilsdrupu labiekārtošana: skatu platforma, tematiska ekskursija – priekšnesums gida pavadībā; 7) Preiļu pils saglabāšana un attīstīšana: ekskursija gida pavadībā, radošās darbnīcas un meistarklases.

Atbildīgā iestāde

Kultūras ministrija

Projekta kopējais finansējums (EUR)

7 159 258,03

Kopējie attiecināmie izdevumi (EUR)

5 848 944,73, t.sk. piešķirtais ERAF finansējums 4 953 471,29; nacionālais publiskais finansējums 895 473,44

Projekta sākuma datums

22.03.2018.

Plānotais projekta beigu datums

21.03.2022.


Publicitāte:

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (10.06.2022.) Ludzas pilskalnā top gājēju tilts

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (06.05.2022.) Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma turpinās pilskalna labiekārtošanas darbi

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (22.11.2021.)  “Uzsākti Ludzas pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (12.12.2019.)  “Pabeigti Ludzas pilsdrupu konservācijas darbi “

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (07.06.2019.) “ Ir atsākti pilsdrupu konservācijas darbi “

Video sižets Latgales Reģionālajā televīzijā (31.08.2018.) “Rīteiropas vērtības” Ludzā paredz pilsdrupu konservāciju

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (14.11.2018.) “Pilsdrupu konservācija turpināsies arī nākamgad”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (20.06.2018)  Ludzā uzsākta kopprojekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana”