LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta nosaukums, Nr.: „Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā” 16-01-AL34-A019.2201-000007

Īstenošanas vieta, laiks: Partizāņu iela 4, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 2017.gads.

Projekta mērķis – uzstādīt publiski pieejamu informatīvo āra LED ekrānu Zilupes pilsētā pakalpojumu pieejamības, kvalitātes, sasniedzamības uzlabošanai un iedzīvotāju drošumspēju palielināšanai

Aktivitātes – publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna uzstādīšana

Rezultatīvie rādītāji – uzstādīts publiski pieejams informatīvais āra LED ekrāns

Budžets: 29962.00 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 26965.80 EUR, Cits līdzfinansējums – 2996.20 EUR

Projekta iesniedzējs, kontakti: Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 26541476, 65707315, [email protected]

 

 

Raksti un publicitāte par projektu:

Projekta vispārējs apraksts Zilupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē