LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Positive experience as a basis for sustainable development

Eiropas Savienības Mūžizglītības programma piedāvā ļoti daudz un dažādu iespēju izglītoties, mācīties un uzlabot savas zināšanas visa mūža garumā. Jebkurš Eiropas pilsonis vai organizācija var atrast sev piemērotu apakšprogrammu, lai paaugstinātu savu profesionalitāti; šī programma ir domāta visiem – sākot ar bērnudārza audzēkņiem līdz senioriem. Pirms šī projekta iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība jau bija izmantojusi šīs programmas piedāvātas iespējas – īstenoja Comenius Regionālās partnerības projektu.

Dotais projekts tika veltīts Ludzas novada pašvaldības profesionālās ievirzes iestādēm – Sporta skolai, Mākslas skolai, Mūzikas skolai, Vakara vidusskolai un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistiem, kas strādā profesionālās izglītības jomā. Šo iestāžu vadītājiem tika radīta iespēja apmeklēt profesionālās izglītības iestādes Romā, Itālijā, un salīdzināt Latvijas un Itālijas pieredzi profesionālajā izglītībā.

Projekta nosaukums Positive experience as a basis for sustainable development; latv. Pozitīvā pieredze kā pamats ilgtspējīgai attīstībai
Identifikācijas numurs 2011-1-LV1-LEO03-01945
Programma ES Mūžizglītības programma; Leonardo da Vinci mobilitāšu apakšprogramma
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta, Latvijā; Roma, Itālijā
Īstenošanas laiks 25.08.2011. – 16.12.2011.
Mērķis Nodrošināt Ludzas novada pašvaldības darbiniekiem iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas, lai veicinātu viņu profesionālo izaugsmi; uzlabot viņu svešvalodu zināšanas; veicināt sadarbības sakaru veidošanos ar ES valstu organizācijām, stiprināt pašvaldības komandu.
Galvenās aktivitātes
  • Angļu valodas kursi
  • Pieredzes apmaiņas brauciena sagatavošana (viesnīcas rezervēšana, apdrošināšanas polišu pasūtīšana, 2 organizatoriskās sanāksmes)
  • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Romu, Itālijā
  • Publicitātes pasākumi
Rezultatīvie rādītāji
  • Angļu valodas kursi (60 stundas; apmācīti 8 cilvēki)
  • 7 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Romu, Itālijā (no 06.11.2011. līdz 12.11.2011.; īstenotas 8 mobilitātes; apmeklētas vairākas profesionālās izglītības iestādes)
  • Saņemti 8 EUROPASS mobilitāšu sertifikāti, ko izsniedz Latvijas Nacionālais Europass centrs
  • Saņemti 8 sertifikāti, ko izsniedza pieredzes apmaiņas organizators – CO.EUR.
Projekta partneri CO.EUR. – Associazione di Consulenza e Formazione Europea / CO.EUR. Eiropas konsultāciju un apmācību asociācija
Projekta budžets 12 424,62 EUR
Programmas finansējums 12 413,09 EUR
Neattiecināmās izmaksas, ko sedza novada pašvaldība 11,53 EUR
Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv)
Raksti par projektu
Prezentācijas