LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas pierobežas teritorijā

Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī sadaļa ir uzturēta ar pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Projekta nosaukums: No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas pierobežas teritorijā (“No hobija uz biznesu”).

Projekta nosaukums angļu valodā: From Hobby to Business  – Developing Entrepreneurs in the Latvia Border Area (“From Hobby to Business”).

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 1.jūlijs līdz 2022.gada 30.jūnijs

Projekta vadošais partneris: Valkas novada pašvaldība, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads (novads@valka.lv, tel.nr. 26463408, www.valka.lv).

Finansējuma saņēmējs īstenošanas vietā: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads (pasts@ludzasnovads.lv, tel.nr. 65707400, www.ludzasnovads.lv).

Pārējie finansējuma saņēmēji no Latvijas: Balvu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””.

Projekta mērķis: Aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos.

Aktivitātes: 

  • Projekta ietvaros katrs projekta partneris organizēs pie sevis vai līdzdarbosies semināra, kontaktbiržas vai robežtirgus organizēšanā, kā arī partneri pilnveidos tirgus vai tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu tirgu labiekārtošanai utt.;
  • Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Ludzas novada amatniekiem un mājražotājiem;
  • Ludzas novada pašvaldība ir atbildīga par viena pārrobežu tirgus organizēšanu, vienas tirdzniecības misijas, kontaktbiržas organizēšanu un viena izglītojoša semināra – diskusijas nodrošināšanu;
  • Lai uzlabotu tirdzniecības vietu infrastruktūru, tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums (Ciblā – 4 mobilie tirdzniecības kioski un 1 auduma nojume (telts); Zilupē – 4 pārvietojamās nojumes (teltis), soliņi, pārvietojamie galdi, ugunskura vietas un grili);
  • Ciblas ciematā tika aprīkota tirdzniecības vieta: uzstādīti soli un galdi, atkritumu urnas. Kārsavas pilsētā ir uzstādīts āra interaktīvais stends, kur visas diennakts garumā vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem tiek atspoguļota svarīga un aktuāla informācija;
  • 2022. gadā papildus tiks iegādāts ar tirdzniecības vietām saistīts nepieciešamais aprīkojums.

Projekta kopējais finansējums: 250 000 EUR

ES līdzfinansējums: 225 000 EUR (90 % no attiecināmām izmaksām) 

Projekta koordinators, kontaktinformācija: Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, tālr.: 26463408, e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Raksti un publicitāte par projektu:

14.06.2022. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē   ““Pārdošanas nianses: klientu uztvere un produkta pasniegšana” – pārrobežu sadarbības projekta ietvaros aizvadīts viens no pēdējiem apmācību semināriem”

18.05.2022. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros vietējie uzņēmēji un mājražotāji dalās pieredzē un iedvesmo jauniem darbiem

30.07.2021. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Lai vaļasprieks pārtaptu par biznesu From Hobby to Business

30.03.2021. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Projekta “No hobija uz biznesu” vadības grupas sanāksme Zoom platformā

01.12.2020. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem

27.10.2020. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem

02.10.2020. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Kārsavas pilsētā uzstādīts āra interaktīvais stends

22.11.2019. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Aicina Ziemassvētku tirgus Valkā!

06.11.2019. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Tiek uzsākts projekts “No hobija uz Biznesu”

05.11.2019. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Projekta “No Hobija uz Biznesu” partneri Pečoros uzsāk starptautisko aktivitāšu īstenošanu

11.03.2019. Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Lai vaļasprieks pārtaptu par biznesu

Informācija par projektu Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē

Informācija par projektu Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē