LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Meet, Encourage and Enjoy Team-work (LV, LT & DE)

Programma “Eiropa pilsoņiem” sastāv no vairākām apakšprogrammām; izmantojot to piedāvāto finansējumu pašvaldības, dažādas iestādes, iedzīvotāju grupas var organizēt kopīgas sanāksmes, apspriedes, tikšānos, pieaicinot ārzemju viesus no Eiropas valstīm. Ludzas novada pašvaldība veiksmīgi izmanto šīs programmas iespējas, lai organizētu tikšanos ar sadarbības pašvaldību iedzīvotājiem, it īpaši no Aue pašvaldības Vācijā. Partneriem no Vācijas arī bija izdevies piesaistīt šīs programmas finansējumu.

Projekta nosaukums Meet, Encourage & Enjoy Team-work (LV, LT & DE); latv. Tiecieties, vieciniet un izbaudiet komandas darbu (LV, LT un DE)
Identifikācijas numurs 509124-EFC-1-2010-2-LV-EFC-CM
Programma Programma “Eiropa pilsoņiem”; 1. darbības “Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1. pasākuma 1. apakšpasākums – Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās
Īstenošanas vieta Ludzas novads, Zilupes novads, Ciblas novads, Kārsavas novads
Īstenošanas laiks  21.06.2010. – 02.08.2010.
Mērķis Radīt iespēju Latvijas, Vācijas un Lietuvas iedzīvotājiem satikties, atrast kopīgas vērtības un apzināties savu eiropisko identitāti, stiprināt starpkultūru dialogu, sekmējot Eiropas vērtības un veidojot stabilu pamatu turpmākajai sadarbībai
Galvenās aktivitātes

– Iedzīvotāju tikšanās sagatavošana (kultūras pasākumu plānošana, izmitināšanas, ēdināšanas organizēšana);

– Futbola turnīrs Zilupē ar Vācijas komandas piedalīšanos

– Diskusijas un Sadarbības rīcības plāna izstrāde 2011-2013

– Folkloras festivāls “Gorūza” Ludzas Novadpētniecības muzejā

– Ludzas pilsētas svētki

– Pludmales futbola, handbola un volejbola sacensības Ludzas pilsētas pludmalē

– Neptūna svētku koncerts

– Zaļais sadraudzības vakars Ciblā

– Modeļu dzelzceļa demonstrējumi Ludzas Tautas namā

– Draudzības koku stādīšana Ludzā, Kārsavā, Ciblā un Zilupē.

Partneri

– Bodenteihas pašvaldība (Vācija) – 64 dalībnieki (oficiālie pārstāvji, sportisti, bibliotekāri, pūtēju orķestris, ugunsdzēsēji u.c.)

– Rokišķu rajona pašvaldība (Lietuva) – 35 dalībnieki (oficiālie pārstāvji, dejotāji)

Programmas grants  9 218,90 EUR
Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvadlības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; [email protected])