LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novadā

Īstenojot zemāk aprakstīto projektu, tika uzlabota Ludzas Tautas nama materiāltehniskā bāze, kas nodrošina amatiermākslas kolektīviem kvalitatīvu mēģinājumu norisi. Tagad Tautas namā ir iespēja kvalitatīvāk organizēt tradicionālos pasākumus, koncertus, diskotēkas, balles, nodrošinot mūsdienīgus apstākļus un kvalitāti.  Amatiermākslas kolektīviem, iedzīvotājiem, jauniešiem tiek dota iespēja lietderīgi un patīkami pavadīt brīvo laiku, kopt kultūras tradīcijas. Ludzas amatiermākslas kolektīvi piedalās koncertos, pasākumos ne tikai savā pilsētā, bet arī ar saviem priekšnesumiem piedalās citu novadu, pilsētu un valstu rīkotajos svētkos, pasākumos un konkursos, tādējādi saglabājot nemateriālo kultūrmantojumu un popularizējot Latgales novadam raksturīgo dziesmā un dejā.

Projekta nosaukums Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novadā
Identifikācijas numurs Nr. 10-01-LL33-L413201-000006
Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludza, Stacijas 41, Ludzas Tautas nams
Īstenošanas laiks  10.01.2011.-10.05.2011.
Mērķis  Pilnveidot Ludzas Tautas nama materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties gaismas un skaņas aparatūru, nodrošinot pasākumu organizēšanas iespējas, kas savukārt veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu Ludzas novadā
Galvenās aktivitātes  Gaismas un skaņas aparatūras iegāde
Rezultatīvie rādītāji Iegādāta gaismas aparatūra: King Size lāzera – efekts, skaņas aparatūra: 2 mikrofoni kondensatori, skaņas jaudas pastiprinātājs, 2 skatuves monitori, instrumentu mikrofons, 8 vokāla mikrofoni,  4 bezvadu mikrofona sistēmas, 5CD atskaņotājs, 2 skandas, CD atskaņotājs.
Projekta budžets  6969,60 LVL
ELFLA finansējums  3907,50 LVL
Pašvaldības finansējums  3062,10 LVL
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)