LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Istras pagastā

Projekta ietvaros Istras Tautas namam tika iegādāta aparatūra un mēbeles. Ņemot vēra jauniešu un vietējo iedzīvotāju vēlmes pēc kvalitatīviem pasākumiem, bija nepieciešams iegādāties mūsdienīgu aparatūru: bezvadu mikrofonu sistēmas, skaļruņus ar pastiprinātāju, mikšerpulti, prožektoru komplektu, stroboskopu, sintezatoru, gaismas un skaņu efektus. Tautas nams saņēma arī 150 jaunus krēslus. Jaunais aprīkojums dos iespēju vietējiem jauniešiem un citiem iedzīvotājiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kopt kultūras tradīcijas.

Projekta nosaukums Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Istras pagastā
Identifikācijas numurs Nr. 09-01-LL33-L413102-000003
Programma

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta  Ludzas novads, Istras pagasts, Vecslabada
Īstenošanas laiks  05.04.2010. – 05.08.2010.
Mērķis  Pilnveidot Istras Tautas nama materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties aparatūru un mēbeles, nodrošinot pasākumu organizēšanas iespējas, kas savukārt veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu
Galvenās aktivitātes  Aparatūras un mēbeļu iegāde
Rezultatīvie rādītāji

Iegādāts:

  • 150 krēsli
  • bezvadu mikrofonu sistēmas,
  • skaļruņi ar pastiprinātāju,
  • mikšerpults,
  • prožektoru komplekts,
  • stroboskops,
  • sintezators,
  • gaismas un skaņu efekti
Projekta budžets   LVL 5174,02
ELFLA finansējums   LVL 3856,36
Pašvaldības finansējums   LVL 1317,66
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldība Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)
Prezentācija Prezentācija par projektu