LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2. vidusskolā

Lai celtu izglītojamo zināšanu līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, projekta ietvaros tiks renovēti matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti, kā arī tiks moder­nizēta dabaszinātņu un matemātikas kabinetu materiāli tehniskā bāze (datori, projektori un citas iekārtas, aprīkojums un tehnoloģi­jas strāvas avoti, mērinstrumenti, titratori, vakumsūkņi, mikroskopi, reaģenti, mulā­žas, vizuālie uzskates līdzekļi). Tiks izveidotas 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos un iegādāti mācību materiāli un mācību programmatūra, kā arī pilnveidots bibliotēkas un mācību video fonds.

Projekta nosaukums Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2.vidusskolā
Identifikācijas numurs 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/054
Programma ERAF 3.1.3.1.aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks 2009. – 2010. gads
Mērķis Vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Ludzas 2. vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.
Galvenās aktivitātes  
Rezultatīvie rādītāji  
Projekta budžets  98 392,00 LVL
ERAF finansējums  83 633,00 LVL
Pašvaldības finansējums  7379,00 LVL
Valsts budžeta finansējums  7380,00 LVL

Preses relīze Nr. 1

Preses relīze Nr. 2

Preses relīze Nr. 3

Preses relīze Nr. 4

Preses relīze Nr. 5

Preses relīze Nr. 6

Preses relīze Nr. 7

Preses relīze Nr. 8