LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/ VIRTUĀLĀ REALITĀTE

ENPI

Šī gada 24. augustā sākās projekts „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros, saīsināti Virtuālā realitāte. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība, sadarbības partneris – Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un darba ar jaunatni Nodaļa (Baltkrievijas republika). Projekts ilgs 16 mēnešus, kuru laikā tiks izremontēta Jura Soikāna Ludzas mākslas skola un Glubokoje mākslas skola, iegādāts skolām jauns aprīkojums, izveidots metodiskais materiāls un krāsojamā grāmata par A.Kūkoju un J.Drozdoviču. Pedagogi tiks apmācīti jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mākslas izglītības procesā. Projekta īstenošanā aktīvi tiks iesaistīti mākslas skolu audzēkņi.

Projekta nosaukums „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/Virtuālā realitāte
Projekta nosaukums angļu valodā „Improvement of the Educating Conditions for Continuity of the Art Heritage in Latvia and Belarus in the Framework of the Cross-border Cooperation” (VIRTUAL REALITY)
Identifikācijas numurs LLB-2-244
Īstenošanas vieta Ludza un Glubokoje (BY)
Īstenošanas laiks 24.08.2013. – 31.12.2014.
Mērķis Veicināt mākslas ārpusskolas izglītību Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā, rīkojot kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai mākslas izglītības jomā
Galvenās aktivitātes

Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas un Glubokoje mākslas skolas remonts;Aprīkojuma un mēbeļu iegāde, tajā skaitā interaktīvo tāfeļu iegāde katram partnerim;Pedagogu apmācības lietot jaunākās tehnoloģijas mākslas izglītības procesā;Metodiskā materiāla un krāsojamās grāmatas izveide par A.Kūkoja un J. Drozdoviča dzīves faktiem;

Projekta noslēguma pasākumi.

Projekta partneri Vadošais partneris: Ludzas novada pašvaldībaPartneris: Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un darba ar jaunatni Nodaļa
Projekta budžets Kopējais projekta budžets: 222 098.19 EUR Ludzas novada pašvaldības budžets projektā: 94 807.84 EUR, t.sk. EKPI finansējums 85 327.06 EUR; Latvijas valsts finansējums: 4740.59 EUR; Ludzas novada pašvaldības  līdzfinansējums: 4740.39 EUR
Projekta darba grupa Ludzā Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks – Aivars Meikšāns; Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Tatjana Juškāne – projekta koordinatore – Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore – Sandra Vorkale; Ludzas novada pašvaldības grāmatvede Anna Tretjakova
Kontaktinformācija Tatjana Juškāne, tālrunis: 65707131; tatjana.juskane@ludzaspils.lv
Publikācijas