LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija

2017. gada 12. oktobrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/003) īstenošanu. Projekta aktivitātes tika uzsāktas jau 2016.gada vasarā – būvprojektu izstrāde, būvdarbi tika uzsākti 2017. gada vasarā.

Projekts ir ļoti apjomīgs gan finansējuma, gan aktivitāšu ziņā. Projekta ietvaros tiek pārbūvēta Ludzas pilsētas ģimnāzija, pārbūves darbi notiek arī Ludzas 2.vidusskolas internātā, ergonomiskas mācību vides nodrošināšanai paredzēts iegādāties arī jaunas mēbeles. Savukārt informācijas un tehnoloģiju attīstības pilnveidošanai 28 telpās LPĢ un 12 mācību telpās Ludzas 2.vidusskolā tiks ierīkotas Interaktīvās mācību sistēmas, katrai mācību telpai ir piemērots individuāls risinājums, tiks izveidotas arī divas mobilās klases, kuras tiks aprīkotas ar planšetēm. Katrā mācību telpā būs jauns dators, arī datorklasēs izglītojamiem būs jauni datori. 

Projekta ietvaros plānota arī sporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumi: stadiona futbola zālāja atjaunošana, aprīkojuma iegāde stadionam, kā arī daļa finansējuma paredzēta baseina dušas un ģērbtuvju telpu iekārtojumam.

Projekta nosaukums  “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizāciju”

Projekta identifikācijas Nr. 8.1.2.0/17/I/003

Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros

Īstenošanas vieta:

  • Ludzas pilsētas ģimnāzija 1.korpuss, Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadions, Blaumaņa iela 4, Ludza,

  • Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4, Ludza,
  • Ludzas 2.vidusskolas P.Miglinīka iela 34, Ludza
  • Internāts/ Dienesta viesnīca, Blaumaņa iela 4a, Ludza

Īstenošanas laiks: 07.06.2016. – 30.12.2019.

Mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot Ludzas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

  1. Ergonomiskas mācību vides izveide: 

1.1.      Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbi;

1.2.      Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbu autoruzraudzība;

1.3.      Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbu būvuzraudzība;

1.4.      Mēbeļu iegāde un mācību telpu labiekārtošana LPĢ.

1.5.       Mēbeļu iegāde Ludzas 2.vidusskolai.

  1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde:

2.1.      LPĢ lokālā datortīkla ierīkošana;

2.2.      Interneta un bezvadu interneta ierīkošana;

2.3.      Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana LPĢ;

2.4.      Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana Ludzas 2.vidusskolā

2.5.       Datoru iegāde un uzstādīšana LPĢ;

2.5.1.    Datoru, portatīvo datoru un planšetu iegāde un uzstādīšana;

2.5.2.    Tīkla diska masīva iegāde;

2.5.3.    Planšetes uzlādes stacijas iegāde;

2.6. Datoru iegāde un uzstādīšana Ludzas 2.vidusskolā.

  1. Sporta infrastruktūras uzlabošana:

3.1.      Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona futbola laukuma zālāja atjaunošana;

3.2.      LPĢ stadiona sporta aprīkojuma iegāde;

3.3.      LPĢ baseina ģērbtuvju un dušas telpu labiekārtošana.

3.3.1.    LPĢ baseina t.sk. ģērbtuvju un dušas telpu izbūves un labiekārtošanas darbu autoruzraudzība;

3.3.2.    LPĢ baseina t.sk. ģērbtuvju un dušas telpu izbūves un labiekārtošanas darbu būvuzraudzība;

3.4.       Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

3.4.1.    Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošanas darbu

             autoruzraudzība;

3.4.2.   Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošanas darbu  

            būvuzraudzība

  1. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas modernizācija:

4.1.      Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbi;

4.2.      Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbu būvuzraudzība;

4.3.      Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbu autoruzraudzība;

4.4. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas aprīkojuma un mēbeļu iegāde.

  1. 5. Publicitātes pasākumi

Rezultatīvie rādītāji:

Rezultatīvie rādītāji:  Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits – 2 izglītības

                                     iestādes: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2.vidusskola.

Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas –  Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas kopējais plānotais izglītojamo skaits 2019.gadā – 961 izglītojamais.

Projekta kopējās izmaksas: 4 808 197,43 EUR

ERAF finansējums – 85% – 2 003 858,00 EUR

Valsts budžeta dotācija – 106 086,60 EUR

Kopējās attiecināmās izmaksas – 2 343 857,77 EUR

Kopējās neattiecināmās izmaksas – 2 465 339,66 EUR

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis: 65707131, e-pasts: [email protected]

Publikācijas:

30.12.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas peldbaseins nodots ekspluatācijā”

19.12.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Finālam tuvojas Ludzas peldbaseina būvniecības darbi “

08.11.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  “Ludzā atklāj jauno Vingrošanas kompleksu “

31.10.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzā norisināsies jaunā Vingrošanas kompleksa atklāšanas pasākums”

17.09.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  “Ludzas 2. vidusskolā ir moderni un mājīgi”

13.09.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadionā tiek veidota jauna sporta infrastruktūra”

22.06.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas ģimnāzijas jaunā peldbaseina pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm”

16.05.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina ēkas mūros iebūvēs kapsulu ar vēstījumu”

12.06.2017. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Parakstīts līgums par LPĢ  pārbūvi

13.07.2017. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Skolas stadionā atjauno futbola laukumu

29.09.2017. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Mācību process LPĢ tiks atsākts pilnīgi modernizētās telpās

28.09.2017. Ludzas Novada Vēstis Nr.14(107) “Mācību process LPĢ tiks atsāks pilnībā modernizētās telpās

26.10.2017. Ludzas Novada Vēstis Nr.15 (108) “Parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu

11.09.2017. LRTV video “Ludzā tiek modernizētas izglītības iestādes

07.12.2017. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas ģimnāzijā pabeigti vērienīgi pārbūves darbi

14.12.2017. LRTV video “Ludzā modernizē un pārbūvē ģimnāziju

25.01.2018. Ludzas Novada Vēstis Nr. 1(111) “Internāta pārbūve noslēgusies

25.01.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Internāta pārbūve noslēgusies

12.03.2018. LRTV video “Ludzā noslēdzas dienesta viesnīcas remonts un labiekārtošana

24.04.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas ģimnāzija un dienesta viesnīca aprīkotas ar jaunām mēbelēm

05.06.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Internāts pārtapa par modernu dienesta viesnīcu

05.06.2018. Raksts laikraksta “Ludzas Zeme” tīmekļa vietnē “Internāts pārtop par modernu dienesta viesnīcu

28.09.2018. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas ģimnāzija turpina pilnveidoties

21.03.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Toreiz un tagad: Ludzas pilsētas ģimnāzija pēc modernizācijas