LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-5°C
 
A A A

Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija

 

Pateicoties projekta “Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija” īstenošanai viena no Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm pilnīgi mainījusi savu izskatu: tagad SPII “Rūķītis” ir plašākas un gaišākas nosiltinātas telpas, zāle, koriģējošās vingrošanas kabinets, Piebūves ieeja un telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta īstenošanas laikā veikti arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbi – veikta teritorijas nožogošana, nobruģēts celiņš, iekārtots bērnu rotaļu laukums, kas paredzētas dažādām SPII audzēkņu vecuma grupām.

Projekta nosaukums Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” rekonstrukcija
Identifikācijas numurs 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/002/012
Programma ERAF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.3. aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”
Īstenošanas vieta SPII „Rūķītis”, P.Miglinīka iela 25, Ludza
Īstenošanas laiks 2008. – 2009. gads
Mērķis Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Ludzas pilsētā un rajonā, veicot speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Rūķītis” ēkas renovāciju.
Galvenās                     aktivitātes SPII „Rūķītis” ēkas piebūves būvniecības darbi
Rezultatīvie rādītāji

1. Procentuālā bērnu skaita rindās uz vietām PII samazināšanās pašvaldībā – 9%;

2. Projekta rezultātā saglabāto vietu skaits bērniem SPII „Rūķītis” – 60 vietas;

3. Projekta rezultātā saglabāto vietu skaits bērniem citās Ludzas pilsētas PII – 372 vietas;

4. No jauna izveidoto vietu skaits bērniem SPII „Rūķītis” – 15 vietas;

5. Bērnu vecāku skaits, kuriem tiks radīta iespēja nodibināt vai turpināt darba attiecības – 15 cilvēki;

6. Jaunradītās darba vietas SPII „Rūķītis” – 3 darba slodzes.

Projekta kopējās izmaksas  552 836,00 LVL
Projekta attiecināmās izmaksas  255 771,00 LVL
ERAF finansējums  207 595,00 LVL
Pašvaldības finansējums  29 859,00 LVL
Valsts budžeta finansējums  18 317,00 LVL
Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)

Preses relīze Nr. 1

Preses relīze Nr. 2