LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana

2011. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti izstrādāja projektu „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana”. Pateicoties projektam, bibliotēkā tika uzstādīti četri datorkomplekti, divas multifunkcionālās iekārtas un čeku printeris. Ar tā saucamo multifunkcionālo iekārtu palīdzību var kopēt, skenēt un izdrukāt dokumentus.  Tagad bibliotēkā var nokopēt arī krāsainus dokumentus. Pašreiz bibliotekāri vēl pēta visas papildus funkcijas.

Projekta nosaukums Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana
Identifikācijas numurs Nr. 11-01-LL33-L413202-000007
Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludzas pilsēta, Stacijas 41
Īstenošanas laiks  02.01.2012. – 02.04.2012.
Mērķis

Paaugstināt Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitāti un uzlabot bibliotēkas aktivitātes, iegādājoties jaunu aprīkojumu.

Galvenās aktivitātes
  • Aprīkojuma iegāde
Rezultatīvie rādītāji
  • Iegādāts un uzstādīts šāds aprīkojums un tehnika: 4 jaudīgi datori ar programmnodrošinājumu, 4 monitori, 1 čeku printeris un 2 augstas kvalitātes kopētāji.
Projekta budžets   LVL 8 385,85
ELFLA finansējums   LVL 6 186,29
Pašvaldības finansējums   LVL 2 199,56
Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; [email protected])
Publikācijas Raksts par projektu