LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē

Šajā projektā Ludzas novada pašvaldības partneris  bija Glubokoje pilsēta, Baltkrievija. Rezultātā tapusi Ludzas un Glubokoje bērnu un pedagogu kopīgi veidotā animācijas filma “Kā Sprīdītis un Nesterka laimi meklēja”. Nozīmīgs ieguvums ir moderna datorklase ar programmām un pieslēgumu internetam Ludzas mākslas skolā, baltkrievu pusē – atvērta mākslas skola. Radošās darbnīcas, apmaiņas braucieni, kopā  būšana – vēl šodien dalībniekiem spilgtā atmiņā projekta aktivitātes, iegūtā pieredze un jauni sadarbības kontakti.

Projekta nosaukums Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē/ LatBalt art
Identifikācijas numurs  8-29/LV0017/01
Programma Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma
Īstenošanas laiks 01.06.2009. līdz 01.12.2009.
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta, Glubokoje pilsēta (Baltkrievija)
Mērķis Veicināt pierobežas jauniešu izpratni par latviešu un baltkrievu nacionālās kultūras kopību un savdabību, attīstīt radošo izdomu un māksliniecisko gaumi, izmantojot moderno tehnoloģiju pielietošanu kultūras procesu attīstības veicināšanai
Galvenās aktivitātes

– datorklases ierīkošana J.Soikāna Ludzas mākslas skolā,

– radošo darbnīcu organizēšana: Glubokoje pilsētā – „Uzzīmē filmu” un Ludzā „Medi@rt”,

– sabiedrības līdzdalības pasākumi

Rezultatīvie rādītāji

– ierīkota datorklase J.Soikāna Ludzas mākslas skolā (8 datori ar pamatprogrammnodrošinājumu un programmām Adobe Photoshop un Corel, 1 portaītvais dators, datorkrēsli, datorgaldi);

– J.Soikāna Ludzas mākslas skolā ieviests jauns profesionālās izglītības programmas mācību priekšmets Datorgrafika;

– izveidota kopējā animācijas filma Kā Sprīdītis un Nesterka laimi meklēja, kura piedalījās starptautiskajā filmu festivālā Magnificat Baltkrievijā;

dibināta mākslas skola Glubokoje pilsētā Baltkrievijā;

– organizētas 2 radošās darbnīcas – 1 Ludzā, un otrā Glubokoje;

– izstrādāts projekta logo ;

– organizēta folkloras vizualizācijas izstāde Ludzā;

– izdots atklātņu komplekts;

– organizēts noslēguma pasākums Ludzā.

Projekta budžets  39 651,11 EUR
Programmas finansējums  33 703,44 EUR
Pašvaldības finansējums  5 947,67 EUR
Kontaktinformācija Ilona Mekša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)
Projekta publicitāte