LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā

Viena no integrācijas vērtībām ir cilvēka spēja veiksmīgi socializēties sabiedrībā, spēja pārvarēt situācijas negatīvās sekas. Lai to varētu bērni ar īpašām vajadzībām, viņiem nepieciešama apkārtējo cilvēku palīdzība. Bērnu ar īpašām vajadzībām tika veltīts zemāk aprakstītais projekts, kuru Ludzas novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Svištovas pašvaldības Bulgārijā. Projekts tika ieviests no 2009. gada septembra līdz 2011. gada jūnijam.

Projekta nosaukums Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā
Akronīms LABU for CHILDREN
Projekta nosaukums angļu valodā Public cooperation of Latvia and Bulgaria regions for integration of children with special needs into education process
Projekta identifikācijas numurs 2009-1-LV2-COM13-00662
Programma/fonds Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius reģionālās partnerības
Īstenošanas laiks  08.2009.- 07.2011.
Projekta uzdevumi

– Sekmēt bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības procesā, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti, palielinot toleranci un savstarpējo cieņu sabiedrībā;

– Ar pieredzes apmaiņas palīdzību radīt iespēju veidot projekta dalībnieku sadarbību vispārējās un mūžizglītības jomā;
 
– Paaugstināt pašvaldības darbinieku, pedagogu un biedrību aktīvistu kapacitāti.
Galvenās aktivitātes

 – monitoringa organizēšana par sabiedrības attieksmi pret bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu skolās;

 – iepazīšanās ar Bulgārijas un Latvijas izglītības sistēmām, vietējo pašvaldību darbu, nevalstisko sektoru;

 – 2 starptautiskās konferenču “ES REDZU. ES DZIRDU. ES DARU. Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā” organizēšana.

 – metodisko norādījumu “Prasmju attīstīšana bērniem ar īpašām vajadzībām” izstrāde;

 – radošo darbnīcu organizēšana; 

 – atbalsta grupu izveide ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām;

 – 2 informatīvo semināru “Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana izglītības procesā pirmsskolas izglītības iestādēs” organizēšana. Informatīvā semināra “Bulgārijā iegūtās pieredzes pielietošanas iespējas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”;

 – aprīkojuma un biroja tehnikas iegāde.

Projekta partneri

Latvija: Ludzas novada pašvaldība, Ludzas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, Ludzas jauniešu klubs „Lietussargs”;

Bulgārija: Svištovas pašvaldība, Izglītības un kultūras nodaļa, Veselības bērnudārzs, Vecāku apvienība „Bērna sirds”

Kopējās projekta izmaksas ES finansējums: 17 563,72 LVL
Projekta publicitāte
Projekta gaitā publicētie materiāli