LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas novada Ņukšu pagastā

Projekta ietvaros Ņukšu Tautas nama pašdarbības kolektīviem tika papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādājoties aparatūru, skatuves tērpus, mūzikas instrumentus, kā arī mūzikas centru, kas ir nepieciešams kolektīvu mēģinājumos. Realizējot projektu tika pilnveidota Ludzas novada Ņukšu pagasta pašdarbības kolektīvu radošā izaugsme, kas veicinās latgaliešu tautas tradīciju saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī tautas mākslas žanru.
Ņukšu pagasta pašdarbības kolektīvi varēs sniegt koncertus ne tikai savā pagastā, bet arī ar saviem priekšnesumiem viesosies Ludzas, citu novadu un pilsētu rīkotajos svētkos un pasākumos, tādējādi saglabājot nemateriālo kultūrmantojumu un popularizējot Latgales novadam raksturīgo dziesmā, dejā un tērpos.

Projekta nosaukums Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas novada Ņukšu pagastā
Identifikācijas numurs Nr. 09-01-LL33-L413201-000004
Programma

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta  Ludzas novads, Ņukšu pagasts, Ņukši
Īstenošanas laiks  05.04.2010.  –  05.08.2010.
Mērķis  Uzlabot Ludzas novada Ņukšu Tautas nama pašdarbības kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties mūzikas instrumentus, aparatūru, skatuves tērpus, kas veicinās pašdarbības kolektīvu radošo izaugsmi un sekmēs kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanu Laudzas novada Ņukšu pagastā
Galvenās aktivitātes
  • Tērpu iegāde Ņukšu tautas deju kolektīvam “Klip-Klap”;
  • Tērpu iegāde folkloras kopai “Rīkšova”;
  • Tautas tērpa iegāde vecmeistaram;
  • Mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopai “Rīkšova“;
  • Aparatūras  iegāde.
Rezultatīvie rādītāji

Lai uzlabotu un pilnveidotu deju kolektīva vizuālo tēlu un popularizētu Latgales novadam raksturīgo arī tērpos, tika iegādāti tautu tērpi: linu krekli, linu bikses, sieviešu, vīriešu kurpes, vilnas valnīši, aubes, garās blūzes, zeķes baltās pusgarās, apakšsvārki. 

Projekta ietvaros  tika iegādāti skatuves tērpi: tautiskie brunči, pastalas, tautiskās jostas, plecu lakati, villaines, saktas, galvas auti, priekšauti, darba tērpi (nebalināta lina), blūzes, kurpes, vīriešu bikses, linu krekls, garie goda svārki, cepure, zeķes (adītas rakstainas), tautiskā josta.

No 2001.gada TN darbojas tautas muzikants vecmeistars Jāzeps Lubāns, kurš aktīvi piedalās visos Ludzas rajona, Latgales novada un starptautiskajos muzikantu vecmeistaru svētkos. Vecmeistaram tika iegādāts: linu bikses, linu krekls, cepure, zeķes, tautiskā josta, pastalas.

Ņukšu pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai, lai veicinātu radošo izaugsmi un varētu sekmīgi darboties, piedalīties dažādos pasākumos un gūt panākumus tika iegādāti mūzikas instrumenti: sintezators,  cītara, sietiņš, akordeons.

Lai varētu nodrošināt mēģinājumu kvalitatīvu norisi, apskaņot pasākumus, koncertus, tika iegādāts mūzikas centrs.

Projekta budžets  5 819.00 LVL
ELFLA finansējums  4 364.25 LVL
Pašvaldības finansējums 1 454.75 LVL
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldība Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)
Projekta prezentācija  Prezentācija par projektu