LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju

EU&ENPI_LV-ENcolor

2013. gada 24. aprīlī Krāslavā notika pirmā projekta Nr. LLB–2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” pārrobežu sadarbības programmas Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas vadības komitejas un darba grupas sanāksme. Projekts tiks realizēts 5 rajonu teritorijās – projekta partneru Vitebskas apgabalā (Polockas, Lepeļa, Mioru, Glubokojes un Verhnedvinskas rajonos) un 5 Latgales reģiona novadu teritorijās (Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes un Ludzas novados). Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas  90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

Projekta nosaukums  Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju
Identifikācijas numurs  LLB-2-266
Programma  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta  Latgales (Latvija) reģions un Vitebskas (Baltkrievija) apgabals
Īstenošanas laiks  2013. gada marts – 2014. gada septembris
Mērķi

 Vispārējais projekta mērķis ir sociāli-ekonomiskās attīstības veicināšana, biznesa un uzņēmējdarbības attīstības atbalstīšana, popularizējot kulinārā mantojuma koncepciju.

Specifiskais projekta mērķis ir kulināro pakalpojumu servisa uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju un attīstot uzņēmējdarbību un tirdzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti abos reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāku attīstību un izveidojot starptautisko kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centru.

Galvenās aktivitātes
  • Dalība informatīvajā seminārā Polockā kopā ar Vitebskas reģiona ēdināšanas uzņēmumu pārstāvju,  Eiropas tīkla koordinatora no Zviedrijas dalību tajā (2013.gada 27.-28. jūnijs).
  • Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Gotlandes reģionu Zviedrijā (5 dienas, 35 cilvēki). Programmā paredzēta Gotlandes reģiona kulinārā mantojuma uzņēmumu apmeklēšana. Provizoriski – maijs 2014.
  • Latgales un Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora pārstāvju apmācība 3 tēmās: „Galda klāšana un viesu uzņemšanas kultūra”, „Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu noformējums un pasniegšana”, „Komunikācijas psiholoģija”.
  • Kopējā BELLA CUISINE 6 dienu maršruta izstrāde un publikācija, kas ietver divu reģionu populārākos objektus.
  • Kopējas brošūras izstrāde un publikācija Latgales un Vitebskas kulinārā mantojuma uzņēmumi.
  • BELLA CUISINE popularizēšana 3 tūrisma izstādēs: „Balttour” Rīgā, „Otdih” Minskā un „Otdih bez granic” Sanktpēterburgā, kā arī 4 festivālu ar kulinārā mantojuma tematiku organizēšana Rēzeknē (2013. gada 20. jūlijs), Polockā (2014. gada maijs), Ludzā (2014. gada augusts) un Krāslavā (2014. gada jūlijs).
Projekta budžets 483 195,05 EUR
Programmas finansējums 434 875,54 EUR (90% no projekta budžeta)
Ludzas novada pašvaldības budžets projektā
24 250,00 EUR, t.sk. programmas finansējums 21 825,00 EUR; līdzfinansējums 2 425,00 EUR
Kontaktinformācija Anita Mortuzāne, Ludzas novada Tūrisma informācijas centra konsultante, projekta koordinatore; tālrunis: +371 65707203; anitamortuzane@inbox.lv.
Publicitāte

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

Drukātie materiāli

LA CUISINE 6 dienu maršrutsBELLA CUISINE 6 dienu maršruta karte

Video sižeti Latgales Reģionālās Televīzijas sižets par Kulinārā mantojuma festivālu “Cīši gords” Ludzā