LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 21. maijs
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
Ludza
Cloudy
11°C
 
A A A

Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana

Projekta “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” / “Preservation and promotion of culinary heritage and traditional craft skills”; saīsināti BELLA CULTURE; Nr. ENI-LLB-1-016 īstenošana oficiāli sākās 2019. gada 24. aprīlī. Un jau 3. maijā Ludzā visu 8 projekta partneru pārstāvji apsprieda tuvāko aktivitāšu un pasākumu detaļas.

Projekta mērķis

Veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu Latgalē (Latvijā), Anīkšču un Kupišķu rajonos (Lietuvā), Polockas, Zeļvas un Minskas rajonos (Baltkrievijā), tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas ir 792 657,69 EUR. Eiropas Savienības finansējums sastāda 713 391,92 EUR.

Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā bija 66 080,27 EUR, ieskaitot 90% Eiropas Savienības līdzfinansējumu, t.i., 59 472,24 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2019 – 23.10.2021.

Statuss: noslēdzies.

Projekta partneri

 • Krāslavas novada pašvaldība (vadošais partneris)
 • Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”
 • Ludzas novada pašvaldība  
 • Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments
 • Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociācija “Адпачынак у вёсцы”
 • Zeļvas rajona izpildkomiteja
 • Anīkšču rajona pašvaldības administrācija
 • Kupišķu rajona pašvaldības administrācija

Galvenās projekta aktivitāšu grupas:

1. Projekta vadība un koordinācija (notika projekta darba grupas un vadības komitejas sanāksmes, noslēguma konference).

2. Pārrobežu sadarbības un kapacitātes paaugstināšanas sekmēšana, kā arī pieredzes apmaiņa tūrisma nozares un kultūrvēsturiskā mantojuma profesionāļu starpā.

 • Mācību seminārs amatniekiem un kulinārā sektora uzņēmējiem no visām partneru teritorijām Minskā, Baltkrievija.
 • Pieredzes apmaiņas brauciens amatniekiem un kulinārā sektora uzņēmējiem no Latgales un Lietuvas partneru teritorijām uz Minskas un Grodņas reģioniem, Baltkrievija.
 • Mācību seminārs amatniekiem un kulinārā sektora uzņēmējiem no Latgales un Baltkrievijas partneru teritorijām Anīkščos, Lietuva.
 • Seno arodu mācību video izveidošanas pieredzes apmaiņas un seno arodu saglabāšanas nolūkā.

3. Kulinārā mantojuma un amatniecības prasmju veicināšana, publicējot recepšu grāmatas, izstrādājot un publicējot kopīgu pārrobežu produktu, piedaloties festivālos.

 • Projekta īstenošanas laikā notika 4 pārrobežu kultūrvēstures festivāli (Ludzā, Anīkščos (Lietuva), Polockā (Baltkrievija) un Krāslavā.
 • Projekta īstenošanas laikā tika apkopotas vietējo ēdienu receptes, kas tika publicētas 3 recepšu grāmatās, katras valsts virtuvei sava recepšu grāmata.
 • Tika izstrādāts un publicēts kopīgs pārrobežu izdevums “Iepazīsti kultūrvēsturisko mantojumu un kultūru”.
 • Projekta īstenošanas laikā tika veiktas dažādas publikācijas masu medijos, informējot sabiedrību par projekta gaitu un aktivitātēm.

4. Kultūrvēsturisko objektu attīstība un aprīkojuma iegāde.

 • Katrs projekta partneris iegādājās aprīkojumu, kas nepieciešams festivālu organizēšanai un dalībai tajos.
 • Krāslavas novada pašvaldība izremontēja grāfu Plāteru pils kompleksa ēku Krāslavas amatu centra izveidošanai, iegādājās aprīkojumu. Amatu centrs tika atklāts 2021.gada vasarā.
 • Polockā tika izremontēta kultūras mantojuma un tūrisma informācijas centra telpa, iegādāts aprīkojums.
 • Anīkšču un Kupišķu rajona pašvaldības iegādājās aprīkojumu kulinārijas darba telpu izveidei.

Šo projektu finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam. Programmas tīmekļa vietne: www.eni-cbc.eu/llb .

Oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes adrese www.europa.eu.

EuropeAid: https://ec.europa.eu/europeaid

Šo projektu finansē Eiropas Savienība./ This project is funded by the European Union.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publikācijas par projektu

Latgales pavārgrāmata – Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes

Brošūra “Iepazīsti Bella mantojumu un kultūru”

Projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE)” ietvaros ir izveidotas 4 mācību īsfilmas (katra ir apt.13 min.).
 
 
 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro.

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Vairāk nekā piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

 

coloring.cool