LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Snow
-2°C
 
A A A

Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana

Projekta nosaukums un numurs

ENI-LLB-1-016, Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

BELLA CULTURE

Programmas nosaukums

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Īstenošanas laiks

24.04.2019 – 23.10.2021 (30 mēneši)

Projekta mērķis

Veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu, tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību.

Projekta īss apraksts

Kulinārā mantojuma jomas uzņēmēji, amatnieki un tūrisma speciālisti projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību semināri un braucieni uz projekta partneru teritorijām, 4 kultūrvēstures festivāli, izdotas 3 nacionālo ēdienu recepšu brošūras un kopīgs izdevums kulinārā mantojuma un amatniecības tūrisma popularizēšanai.
Projekts paredz izveidot Amatniecības centru, renovējot grāfu Plāteru pils kompleksa ēku Krāslavā; 2 Kulinārā mantojuma centrus Anīkščos un Kupišķos, iegādājoties profesionālu aprīkojumu tematisko darbnīcu organizēšanai.

Projekta budžets

 

Kopējās projekta izmaksas  792 657,69 EUR
ES atbalsts (90%) – 713 391,92 EUR

Ludzas novada pašvaldības projekta izmaksas 66 080,27 EUR
ES atbalsts (90%) – 59 472,24 EUR
Novada domes līdzfinansējums (5%) – 3304,02 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%) – 3304,01 EUR

   

Kontaktinformācija

Projekta koordinatore Ludzas novadā Anita Mortuzāne
Mob. +371 28710134

e-pasts: anitamortuzane@inbox.lv    

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

EuropeAid: https://ec.europa.eu/europeaid

 

Publikācijas par projektu

Latgales pavārgrāmata – Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes

Brošūra “Iepazīsti Bella mantojumu un kultūru”

Projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE)” ietvaros ir izveidotas 4 mācību īsfilmas (katra ir apt.13 min.).
 
 
 

Šo publikāciju finansē Eiropas Savienība. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.