LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās

2011.gada 16.novembrī Rīgā tika parakstīts līgums par projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās” īstenošanu. Līgumu parakstīja Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, Vides ministrijas Valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme un SIA „Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja Ilze Puriņa. Projekta ietvaros tika nosiltinātas Ludzas pašvaldības administratīvo un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkas.

Projekta nosaukums Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās
Identifikācijas numurs Nr. KPFI -7/2
Programma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
Īstenošanas vieta

 Ludzas novada administratīvā ēka, Raiņa iela 16, Ludzas pilsēta;

 Sociālās aprūpes centra „Ludza” ēka, Cirmas pagasta „Garbari”, Ludzas novads

Īstenošanas laiks  12 mēneši: no 16.11.2011. – 31.10.2012.
Mērķis  Novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi, tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus.
Galvenās aktivitātes

Projekta mērķa sasniegšanai, tiks veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas un siltumizolācijas pasākumi, kas pamatoti ar energoaudita slēdzienu.

Ludzas novada pašvaldības administratīvajai ēkai paredzēts veikt:

  • fasādes siltināšanu (ārsienu siltināšanu),
  • jumta siltināšanu,
  • cokola siltināšanu,
  • logu un durvju nomaiņu,
  • uzlabojumus apkures sistēmā,
  • apgaismojuma uzlabošanu.

Sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkai tiks veikti:

  • ārsienu siltināšanas darbi,
  • cokola siltināšana,
  • bēniņu siltināšana.
Rezultatīvie rādītāji

Tiks nosiltinātas 2 pašvaldības ēkas.

Īstenojot projektu CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (vidējais aritmētiskais par visām ēkām) – 0.69kgCO2/Ls, savukārt, plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā (vidējais aritmētiskais par visām ēkām) – 87.73 kWh/m2.

Projekta budžets  150 904.26 LVL
KPFI finansējums  113 152.00 LVL
Pašvaldības finansējums  37 752.26 LVL
Kontaktinformācija  Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldība Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707131; projekti@ludzaspils.lv).

Preses relīze 02.12.2011.

Preses relīze 12.03.2012.

Preses relīze 18.04.2012.

Preses relīze 22.05.2012.

Preses relīze 14.06.2012.

Preses relīze 30.07.2012.

Preses relīze 02.10.2012.

Noslēguma semināra darba kārtība

Preses relīze 08.10.2012.

Pabeigti pašvaldības ēku siltināšanas darbi

Projekta noslēguma raksts

Latgales reģionālās televīzijas sižets