LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Ciblas novada pašvaldības

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3. darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6. darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

Ludzas pilsētas vidusskola, Ludzas 2.vidusskola, Kārsavas vidusskola, Zilupes vidusskola, Mērdzenes pamatskola, Mežvidu pamatskola.

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017. gada 1. marts – 2022. gada 31. decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inese Romanova; tālrunis: 65707141; e-pasts: inese.romanova@ludzasnovads.lv

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas un papildinājumi 2018./ 2019. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./ 2020. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./ 2021. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2021./ 2022. mācību gadam

Informācija skolu mājas lapās

Ludzas pilsētas vidusskola

Ludzas 2. vidusskola

Zilupes vidusskola

Kārsavas vidusskola

Mežvidu pamatskola

Mērdzenes pamatskola

 

Raksti un publikācijas

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (06.12.2022) Karjeras atbalsta projekts ir noslēdzies

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.06.2022) Karjeras atbalsta projekts tuvojas noslēgumam

Projekta informācija no Zilupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (21.10.2021) Jaunieši Ludzas novadā Karjeras nedēļas pasākumos iepazinuši IKT nozari

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.10.2021) Karjeras nedēļa Ludzas novada skolās 

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (16.09.2021) Turpināsies karjeras attīstības atbalsts skolu jauniešiem

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.02.2021) Karjeras izglītības aktualitātes

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.01.2021) Karjeras atbalsta pasākumi Pušmucovas pamatskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.11.2020) Attālināti un tiešraidēs veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa arī  Ludzas novadā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.10.2020) Ludzas novada skolas tiešsaistē piedalīsies Karjeras nedēļas diskusijās

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.10.2020) Kārsavas novada pašvaldība tiešsaistē piedalīsies Karjeras nedēļas diskusijās

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (26.10.2020) Pirmoreiz Karjeras nedēļā tiešsaistes diskusijas vecākiem un jauniešiem

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (22.10.2020) Karjeras nedēļā jaunieši plānos karjeru

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (22.10.2020) Jaunumi karjeras izglītībā 2020./2021. mācību gadā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (21.10.2020) Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (08.10.2020) Skolās 2020/2021. mācību gadā turpinās pasākumi karjeras atbalstam

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (14.09.2020)  Karjeras atbalsta projekts skolās turpinās

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (19.05.2020) Skolu jauniešiem karjeras konsultācijas ir pieejamas attālināti

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.04.2020) Skolēni iepazīstināti ar karjeras iespējām viesnīcā

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (04.03.2020) Kārsavas vidusskolas 10.-12.klašu skolēni iepazīst darba vidi un profesijas lidostā „Rīga,” apmeklē izglītības izstādi „Skola 2020.”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (06.02.2020) Skolās turpinās pasākumi karjeras attīstības atbalstam

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (04.12.2019) Kārsavas novada izglītības iestādes piedalās izglītojošajās spēlēs

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (4.11.2019) Karjeras nedēļa „Ielogojies nākotnē”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.10.2019)  Atskatoties uz Karjeras nedēļu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.10.2019)  KARJERAS NEDĒĻA Ludzas mūzikas pamatskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.10.2019) Karjeras nedēļa 2019 Ludzas 2. vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.10.2019) Karjeras nedēļas laikā Ludzas pilsētas ģimnāzijā katru dienu notika dažādas aktivitātes, un tajās tika iesaistīti visu klašu skolēni

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.10.2019.) Ludzas skolēni Karjeras nedēļā izzinās nākotnes profesijas

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (19.02.2019) Kārsavas vidusskolas skolēni apciemo Viļakas novadu

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (12.09.2019) Skolās 2019./2020. mācību gadā turpinās pasākumi karjeras atbalstam

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (28.06.2019) Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.06.2019.) Paveiktais ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (25.06.2019) 2018./2019. māc. gada karjeras pasākumu maratons noslēdzies

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.03.2019.) “Ludzas pilsētas ģimnāzijas vidusskolēni izzina nākotnes iespējas izstādē “Skola 2019” (šis raksts arī tika publicēts Ludzas novada profilā (Ludzas novads) sociālajā tīklā Facebook” 2019. gada 7. martā).

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.01.2019) Nodarbību cikls “ TRĀPĪT MĒRĶĪ!”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.01.2019) Nodarbību cikls “Esi līderis karjerā un dzīvē!”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (04.01.2019) Mērdzenes pamatskolas skolēni iepazīst Malnavas “Dzīļu” maiznīcu

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (04.01.2019) Pēc izjādes ar zirgu pozitīvas emocijas garantētas!

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (03.01.2019) Profesija – maketētājs

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (20.12.2018.) “Pedagogi – karjeras konsultanti atskatās uz paveikto”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.12.2018) Kinologa meistarklase

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.11.2018) Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.11.2018) Atklājam dzelzceļu no jauna!

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (16.10.2018.) “Karjeras nedēļā “Tavs karjeras skrejceļš” Ludzas novadā piedalījās 1089 jaunieši

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (15.10.2018) Mežvidu pamatskolas 1.-5.klašu skolēni iepazīst gida un arhitekta profesijas

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (14.10.2018) Mežvidu pamatskolas 6.klases skolēni iepazīst profesiju daudzveidību

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.10.2018) Mērdzenes pamatskolas audzēkņi iepazīstas ar maketētāja profesiju

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.10.2018) Skolās 2018./2019. mācību gadā turpinās pasākumi karjeras atbalstam

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (02.10.2018.) “Ludzas novadā notiks Karjeras nedēļa

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.09.2018) Oktobrī skolēni iepazīs dažādas profesijas

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.06.2018.) “ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumi 2017./2018. mācību gadā

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (08.06.2018) Karjeras izglītība Mežvidu pamatskolā

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.06.2018) Karjeras diena „Veiksmīga karjera – tā ir Tava izvēle!”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.05.2018) Kārsavas vidusskolas skolēni apmeklē Valsts robežsardzes koledžu

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.05.2018) “Izglītība un Karjera 2018”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.03.2018) Mērdzenes pamatskolas audzēkņi iepazīst biškopja arodu

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.03.2018) Kārsavas vidusskolas skolēni apmeklē izstādi “Skola 2018” Ķīpsalā

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.03.2018) Karjeras izglītības atbalsts Kārsavas vidusskolas skolēniem

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.03.2018) Kārsavas novada pašvaldības Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi 2017./2018.m.g.

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.03.2018) Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.12.2017) „Tehniskās jaunrades diena” Kārsavas vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.09.2017.) Turpinās projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (24.08.2017) Novada svētku ietvaros notiks profesiju darbnīcas

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.08.2017) Pušmucovas pamatskolā tiek likts pamats turpmākai dzīvei

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.06.2017) Skolēnu pieredzes brauciens uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.06.2017) Skolēni klātienē izpēta, kā tiek ražots finiera saplāksnis

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (09.06.2017) “Tagad mēs paši protam izvirpot māla podiņu!”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (29.05.2017) Mērdzenes pamatskolas skolēni iepazinās ar senām, bet vēl joprojām aktuālām profesijām

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (26.05.2017) Mērdzenes skolēni ciemojās pie latviešu amatu meistariem

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (28.04.2017) Mērķis – ieinteresēt jauniešus

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (06.03.2017) Pedagogi karjeras konsultanti uzsāk darbu

Pušmucovas pamatskolas lapa Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

Raksts Ceļš uz karjeru: Mērķis. Izaicinājumi. Kompetences.

Raksts ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes