LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-7°C
 
A A A

Ludzas novada izglītības iestāžu informatizācija

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada skolām tika radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, tādā veidā uzlabojot izglītības kvalitāti un sekmējot skolēnu motivāciju mācīties. Ludzas novada skolas saņēma portatīvos datorus, digitālās interaktīvās tāfeles ar stereo skaņas sistēmu, digitālos projektorus, digitālās datu kameras un programmnodrošinājumu.

Projekta nosaukums Ludzas novada izglītības iestāžu informatizācija
Identifikācijas numurs 2009/0323/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/578
Programma ERAF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitāte „Izglītības iestāžu informatizācija”
Īstenošanas vieta Ludzas novads
Īstenošanas laiks 2010. – 2012.gads
Mērķis Nodrošināt izglītības iestādes ar datoriem; nodrošināt datoru pieejamību vienādā līmenī visās izglītības iestādēs; uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru
Galvenās aktivitātes 1) Stacionāro un portatīvo datoru iegāde; 2) multimediju tehnikas iegāde; 3) lokālo datoru attīstība.
Rezultatīvie rādītāji

1) Iegādāts 121 dators;

2) iegādāti 7 multimediju tehnikas komplekti;

3) attīstīti 9 lokālie tīkli

8 Ludzas novada izglītības iestādēs.

Projekta budžets 110 204,98 LVL
ERAF finansējums 110 204,98 LVL
Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)

Preses relīze Nr. 1

Preses relīze Nr. 2

Preses relīze Nr. 3