LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros

ENPI

Šī gada 24. augustā sākās projekts  „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros, saīsināti Virtuālā realitāte. Projekta iesniedzējs ir Ludzas novada pašvaldība, sadarbības partners – Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un darba ar jaunatni Nodaļa (Baltkrievijas Republika). Projekts ilgs 16 mēnešus, kuru laikā tiks izremontēta Jura Soikāna Ludzas mākslas skola un Glubokoje mākslas skola, iegādāts skolām jauns aprīkojums, izveidots metodiskais materiāls un krāsojamā grāmata par A.Kūkoju un J.Drozdoviču. Pedagogi tiks apmācīti jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mākslas izglītības procesā. Projekta īstenošanā aktīvi tiks iesaistīti mākslas skolu audzēkņi.

Projekta nosaukums Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/Virtuālā realitāte
Projekta nosaukums angļu valodā  Improvement of the Educating Conditions for Continuity of the Art Heritage in Latvia and Belarus in the Framework of the Cross-border Cooperation (VIRTUAL REALITY)
Identifikācijas numurs  LLB-2-244
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta Ludza un Glubokoje (BY)
Īstenošanas laiks 24.08.2013. – 23.02.2015.
Mērķis  Veicināt mākslas ārpusskolas izglītību Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā, rīkojot kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai mākslas izglītības jomā
Galvenās aktivitātes
 • Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas un Glubokoje mākslas skolas remonts;
 • Aprīkojuma un mēbeļu iegāde, tajā skaitā interaktīvo tāfeļu iegāde katram partnerim;
 • Pedagogu apmācības lietot jaunākās tehnoloģijas mākslas izglītības procesā;
 • Metodiskā materiāla un krāsojamās grāmatas izveide par A.Kūkoja un J.Drozdoviča dzīves faktiem;
 • Projekta noslēguma pasākumi.
Projekta partneri
 • Vadošais partneris: Ludzas novada pašvaldība
 • Partneris: Glubokoje rajona izpildkomitejas ideoloģiskā darba, kultūras un darba ar jaunatni Nodaļa
Projekta budžets
 • Kopējais projekta budžets: 222 098.19 EUR
 • Ludzas novada pašvaldības budžets projektā: 94 807.84 EUR, t.sk. EKPI finansējums 85 327.06 EUR; Latvijas valsts finansējums: 4740.59 EUR; Ludzas novada pašvaldības  līdzfinansējums: 4740.39 EUR
Projekta darba grupa Ludzā
 • Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns;
 • Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša;
 • Ludzas novada pašvaldības grāmatvede Aleksejs Enikovs
Kontaktinformācija Ilona Mekša, tālrunis: 65707131; [email protected]
Publikācijas
Video sižeti

Ludzas Jura Soikāna mākslas skola ieguvusi jaunu izskatu 30.01.2014. Latgales reģionālā televīzija

Pārrobežu projekta ietvaros tiks izremontēta Ludzas mākslas skola. 26.09.2013. Latgales reģionālā televīzija

Ludza un Glubokoje dalās pieredzē par mākslu. 08.12.2014. Latgales reģionālā televīzija

Izstrādātie materiāli latviešu valodā

Biļetens Nr. 1

Biļetens Nr. 2

Biļetens Nr. 3 

Biļetens Nr. 4

 

Preses relīze Nr 1

Preses relīze Nr. 2

Preses relīze Nr. 3

Preses relīze Nr. 4

 

Материалы на русском языке

Рассылка № 1

Рассылка № 2

Рассылка № 3

Рассылка №4

 

Пресс-релиз №1

Пресс-релиз №2

Пресс-релиз №3

Пресс-релиз №4

Krāsojamā grāmata

Krāsojamās grāmatas daļa latviešu valodā “Lobs ar lobu sazatyka”

Книжка-раскраска “Глубокие люди в Глыбоком и Лудзе”

E-metodiskais materiāls

E-metodiskais materiāls “IT izmantošana mākslas izglītībā – interaktīvās tāfeles iespējas un virtuālās stundas” /Методический материал “Использование ИТ в художественном образовании – возможности интерактивной доски и виртуальные уроки”

Pielikumi stundām par Antonu Kūkoju/ Приложения к урокам об Антоне Кукойсе

1. stunda Prezentācija “Antona Kūkoja bērnība”

2. stunda. Prezentācija “Antona Kūkoja skolas gadi”

3. stunda. Prezentācija “Antona Kūkoja augstās skolas”

4. stunda. Prezentācija “Antona Kūkoja profesijas”

5. stunda. Prezentācija “Antons Kūkojs – vārda mākslinieks”

6. stunda. Prezentācija “Antons Kūkojs Latgales ainavas un krāsas mākslinieks”

7. stunda. Prezentācija “Antons Kūkojs un kino māksla”

8. stunda Prezentācija “Antons Kūkojs, māla vezuma vilcējs”

9. stunda. Prezentācija “Antons Kūkojs, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktors”

 

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  28 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.