LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Mostly cloudy
8°C
 
A A A

Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī sadaļa ir uzturēta ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


Pateicoties Ludzas novada pašvaldības sadraudzībai ar kaimiņu valsts – Krievijas Federācijas Sebežas rajonu – tapis sadarbības projekts, kas tika iesniegts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ar galveno mērķi palielināt viesu skaitu Latgales un Pleskavas reģionā, uzlabojot dabas objektus un ieviešot inovatīvās izglītības metodes, kā arī informējot sabiedrību par vides aizsardzību. Gan Ludzas novadā, gan Sebežas rajonā ir burvīgas ainavas, skaisti ezeri. Toties abās teritorijās pastāv arī līdzīgas problēmas – ir nepieciešams sakārtot dabas objektus, lai tie būtu pievilcīgi tūristiem, jāsistematizē informācija par dabas tūrisma piedāvājumiem, jāizglīto sabiedrība vides aizsardzības jautājumos.

Ludzas novada pašvaldība un Sebežas rajona administrācija izstrādāja projekta pieteikumu “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” jeb saīsināti NATTOUR.

Projekta nosaukums angļu valodā: Introduction of innovative interactive methods for improvement of town nature objects and formation of a more environment-friendly awareness in the society and nature tourism sector in Latgale and Pskov regions

Projekta numurs: LV-RU-030

Īstenošanas periods: 01.07.2019. – 30.06.2022.

Projekta partneri: Ludzas novada pašvaldība (Vadošais partneris) un Sebežas rajona administrācija

Galvenās projekta aktivitātes:

 • katrs partneris izveidos un aprīkos āra klasi (Ludzas pilsētas parkā un Sebežas pilsētas Gulbju skvērā);
 • Ludzas pilsētas bibliotēka iegādāsies daudz grāmatu, kas ir saistītas ar dabu, vides aizsardzību u.tml. tēmā;
 • katrs partneris organizēs apmācību ciklu vietējo bērnu grupai (nodarbību ciklā 18 nodarbības);
 • notiks 2 skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni (viens uz Latgali, otrs uz Pleskavas apgabalu);
 • partneri organizēs 4 seminārus vides speciālistiem, skolotājiem, muzeju darbiniekiem;
 • tiks publicēta brošūra par dabas objektiem Latgales un Pleskavas reģionā;
 • notiks 2 amatnieku darbnīcas, kuru laikā vietējie meistari izgatavos mazās arhitektūras formas Ludzas pilsētas parkam un Sebežas pilsētas Gulbju skvēram.

Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. ES līdzfinansējums ir 331 014.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 251 725.00 EUR; ES līdzfinansējums ir 90%, t.i., 226 552.50 EUR.

Jau paveiktais projektā:

 • 2019. gada 30. jūlijā Ludzā notika pirmā kopējā projekta darba grupas sapulce;
 • 2019. gada 21.-23. oktobrī Ludzā viesojās Sebežas rajona bērni, kas bija atbraukuši pieredzes apmaiņas vizītē Latgalē;
 • tika izveidots projekta profils sociālajā tīklā Facebook ;
 • 2019. gada 10. decembrī Ludzas novada pašvaldība organizēja semināru Ludzas novada skolu bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotājiem un citiem speciālistiem. Semināru vadīja Latvijas Dabas muzeja speciālisti (Klimata pārmaiņas, Ārstniecības augi, Svešzemju sugas);
 • Ludzas Novadpētniecības muzejs ir organizējis 4 nodarbības un Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir organizējusi 4 nodarbības Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2. vidusskolas skolēniem;
 • pabeigta āra klases izveide Ludzas pilsētas parkā.

Publikācijas un cits materiāls:

01.08.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludza un Sebeža uzsāk NATTOUR projektu

24.10.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Viesi no Sebežas: Mēs gribētu vairāk šādu projektu!

13.03.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “NATTOUR projekts ir izglītojošs un izklaidējošs

29.06.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Šogad Ludzas parkā tiks izveidota NATTOUR āra klase

20.08.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “NATTOUR projekts: parkā uzsākti darbi

02.11.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Āra klases izveides darbi pabeigti

27.04.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Āra klase tiks pilnveidota

20.05.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas parkā būs “Āra bibliotēka

Video sižets par skolēnu pieredzes apmaiņas vizīti Latgalē (Latgales Reģionālā televīzija; 06.11.2019.)

Video sižets par projektu (Latgales Reģionālā televīzija; 27.09.2021.)

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis 657 07131; e-pasts [email protected]

 

coloring.cool