LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

NATTOUR

Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Projekta galvenais mērķis ir palielināt viesu skaitu Latgales reģionā, uzlabojot dabas objektus un ieviešot inovatīvās izglītības metodes, kā arī informējot sabiedrību par vides aizsardzību. Ludzas novadā ir burvīgas ainavas, skaisti ezeri. Bet no otrās puses, ir nepieciešams sakārtot dabas objektus, lai tie būtu pievilcīgi tūristiem, jāsistematizē informācija par dabas tūrisma piedāvājumiem, jāizglīto sabiedrība vides aizsardzības jautājumos.

Projekta numurs: LV-RU-030

Īstenošanas periods: 01.07.2019. – 30.11.2022.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • āra klases izveide Ludzas pilsētas parkā;
 • Ludzas pilsētas bibliotēka iegādāsies daudz grāmatu, kas ir saistītas ar dabu, vides aizsardzību u.tml. tēmā;
 • apmācību cikls vietējo bērnu grupai (nodarbību ciklā 18 nodarbības), ko vadīs Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un Ludzas Novadpētniecības muzejs;
 • skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni;
 • semināri vides speciālistiem, skolotājiem, muzeju darbiniekiem;
 • brošūras publicēšana;
 • amatnieku darbnīcas.

Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. ES līdzfinansējums ir 331 014.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 251 725.00 EUR; ES līdzfinansējums ir 90%, t.i., 226 552.50 EUR.

Jau paveiktais projektā:

 • 2019. gada 30. jūlijā Ludzā notika pirmā kopējā projekta darba grupas sapulce;
 • 2019. gada 21.-23. oktobrī Ludzā viesojās Sebežas rajona bērni, kas bija atbraukuši pieredzes apmaiņas vizītē Latgalē;
 • tika izveidots projekta profils sociālajā tīklā Facebook ;
 • 2019. gada 10. decembrī Ludzas novada pašvaldība organizēja semināru Ludzas novada skolu bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotājiem un citiem speciālistiem. Semināru vadīja Latvijas Dabas muzeja speciālisti (Klimata pārmaiņas, Ārstniecības augi, Svešzemju sugas);
 • organizētas 18 nodarbības Ludzas pilsētas skolēniem;
 • 2022. gada 26.-27. janvārī organizēts seminārs (izskatītās tēmas: “Īpaši aizsargājamās teritorijas – ekoizglītības, tūrisma un sabiedrības veselības avots”, “Dabas izzināšanas un pētīšanas process “, “Latvijas floras un faunas vietējās un invazīvās sugas”, “Spāņu kailgliemezis – kas tas ir un kā ierobežot tā izplatīšanos”).
 • pabeigta āra klases izveide Ludzas pilsētas parkā.

Publikācijas un cits materiāls:

01.08.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludza un Sebeža uzsāk NATTOUR projektu

24.10.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Viesi no Sebežas: Mēs gribētu vairāk šādu projektu!

13.03.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “NATTOUR projekts ir izglītojošs un izklaidējošs

29.06.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Šogad Ludzas parkā tiks izveidota NATTOUR āra klase

20.08.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “NATTOUR projekts: parkā uzsākti darbi

02.11.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Āra klases izveides darbi pabeigti

27.04.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Āra klase tiks pilnveidota

20.05.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas pilsētas parkā būs “Āra bibliotēka

23.08.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Jauns interesants objekts Ludzas pilsētas parkā

01.11.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietne “Tapusi programmatūra dabas interaktīvajam stendam

Video sižets par skolēnu pieredzes apmaiņas vizīti Latgalē (Latgales Reģionālā televīzija; 06.11.2019.)

Video sižets par projektu (Latgales Reģionālā televīzija; 27.09.2021.)

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: vecākā projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludzasnovads.lv.