LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Pildas pagastā

 

2011. gadā Ludzas novada pašvaldība īstenoja infrastruktūras uzlabošanas projektu, kura ietvaros tika rekonstruēts Pildas pamatskolas stadions, Pildas pamatskolas sporta zāle un Pildas Tautas nama un pamatskolas siltumapgādes sistēma.

Lai uzlabotu Pildas pamatskolas sporta stundu kvalitāti, lai nodrošinātu piemērotu vietu iedzīvotāju un viesu aktīvajai atpūtai un sacensību organizēšanai, tika izveidoti skrejceliņi ar mākslīgo segumu; planēta stadiona virsma; ierīkots speciālais sporta zāliens futbola laukumā. Stadionā izbūvēti šādi sektori: futbola laukums ar vārtiem; daudzfunkcionālais laukums handbola, volejbola, basketbola, minifutbola un tenisa nodarbībām; skrejceliņi; tāllēkšanas bedre; soliņi; pludmales volejbola laukums. Visus rekonstrukcijas darbus veica SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.

Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Pildas pagastā
Identifikācijas numurs Nr. 11-01-L32100-000039
Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Īstenošanas vieta Ludzas novads, Pildas pagasts, Pilda
Īstenošanas laiks 01.07.2011. – 30.12.2011.
Mērķis Veicināt apdzīvotības saglabāšanos Pildas pagastā, uzlabojot pagasta publisko infrastruktūru.
Galvenās aktivitātes
  • Pildas pamatskolas stadiona rekonstrukcija
  • Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija
  • Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Rezultatīvie rādītāji
  • Rekonstruēts stadions (8666 m2)
  • Rekonstruēta sporta zāle (306,2 m2)
  • Rekonstruēta siltumapgādes sistēma
Projekta budžets  204 198,55 LVL
ELFLA finansējums  144 992,23 LVL
Pašvaldības finansējums  59 206,32 LVL
Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; [email protected])