LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Iepazīsti Ludzu!

NorādesEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros tika iegādātas un uzstādītas ielu un objektu norādes Ludzas pilsētā.    ELFLA_kopejais_logotips2

Nosaukums  Iepazīsti Ludzu!
Identifikācijas Nr.  13-01-LL33-L413201-000016
Programma  ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam  pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “
Īstenošanas vieta  Ludza, Ludzas novads
Īstenošanas laiks  2014. gads
Mērķis  Ludzas pilsētas sabiedriskas ārtelpas labiekārtošana, izveidojot informatīvo infrastruktūru.
Galvenās aktivitātes  Virzienu norāžu uzstādīšana
Rezultatīvie rādītāji  Uzstādīta 21 virziena norāde
Budžets (EUR)  13 217.16
t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)  8 964.09
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)  4 253.07
Valsts budžeta finansējums 0,00
Projekta partneri Nav
Projekta vadītāja Ilona Mekša
Kontaktinformācija Tālr. 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludzaspils.lv
Publicitāte  https://ludzasnovads.lv/jaunumi/sopavasar-tiks-istenoti-5-elfla-programmas-projekti