LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Iepazīsim, lai nosargātu

Projekts “Iepazīsim, lai nosargātu” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Reģ Nr. 1-08/302/2017

Projekta mērķis

      Īstermiņa:

 • Organizēt izglītojoši praktisku vides pasākumu ciklu „Skaties uz pasauli ar dabas acīm” – veicinot un popularizējot atbildīgu, ilgtspējīgu un veselīgu dzīvesveidu Rugāju, Balvu, Kārsavas un Baltinavas novadu iedzīvotāju vidū, tai skaitā bērniem un jauniešiem.

      Ilgtermiņa:

 • Virtuāls 360 grādu ceļojums pa Ziemeļlatgales īpaši aizsargājamām dabas teritorijām internetā sniegs būtiskas zināšanas Latvijas sabiedrībai par aizsargājamām dabas vērtībām nekaitējot dabai, tāpēc projektā plānojam izveidot 360 grādu skatu virtuālo prezentāciju, radot ilgtermiņā pieejamu platformu. Virtuālās ekskursijas sniedz klātienes sajūtas un informē par aizsargājamām dabas bagātībām, tās sniedz iespēju cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem iepazīt Latvijas dabas vērtības, kaut arī viņi nevar fiziski tās apmeklēt.

Projekta uzdevumi. Projektā paredzēti 2 pasākumi, kuru īstenošanai ir paredzēti sekojoši uzdevumi:

 1. Interaktīvas Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācijas izveidošana, organizējot vizuālā materiāla fotografēšanu, aprakstu sagatavošanu.
 2. Izglītojoši praktisks pasākumu cikls „Skaties uz pasauli ar dabas acīm” četru Ziemeļlatgales novados sagatavošana un īstenošana, izejmateriālu iegāde, sludinājumu izvietošana un publicitātes sagatavošana sekojošiem pasākumiem –
  • „Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” / Februāris 2018/ – ikgadējs pasākums, kas caurvīts ar dabas izziņas un veselīga dzīvesveida pasākumiem un citām ar dabas aizsardzību saistītām lietām. Iepriekšējo gadu ( 2016. un 2017.gada) pasākumu programmu var aplūkot internetā: Balvu tūrisma tīmekļa vietnē un Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
  • Purva iepazīšanas dienas/ Marts 2018/ 2 izziņas pārgājieni dabas parkā Numernes valnis
  • Putnu vērošanas dienas/ Aprīlis 2018/ 1 izziņas pārgājiens dabas parkā Numernes valnis
  • Lubāna mitrāja izpētes pārgājiens Balvu novada Bērzpils pagastā (ietverot klānu pļavas un Ičas upi, Solas ciemu, Bērzpils purvu)/ Maijs 2018
  • “Iepazīsim, lai nosargātu Baltinavā”. Foto orientēšanās pa Baltinavas novada dabas un kultūras objektiem)/ Maijs 2018
  • Velobrauciens Balvu novada Bērzpils pagastā Lubāna mitrājs/jūnijs 2018
  • Laivošanas ekspedīcija pa Pededzes upes lejteci /jūnijs 2018
  • Dabas izziņas un pētniecības āra nometne skolēniem „Zaļā pasaule” Lubāna mitrājā (2 dienas)/ jūnijs

Projekta rezultāti

 1. Mūsdienīgs un radošs risinājums aizsargājumu dabas vērtību atklāšanā un saglabāšanā – sagatavota interaktīva Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācija- karte, pieejama internetā visu partneru mājas lapās, fiksējot unikālos skatījumus pašvaldību mājas lapās un facebook.com kontu statistikā, pasākuma dalībnieki no 50-120000 gadā, pasākums aktuāls ne mazāk kā 5 gadus;
 2. Īstenots izglītojoši praktisks pasākumu cikls „ Skaties uz pasauli ar dabas acīm” četros novados, notikuši 9 pasākumi, iesaistot 350 projekta dalībniekus

Projekta īstenotājs: Rugāju novada dome, Rugāji, Rugāju nov., Kurmenes iela 48, LV-4570

Projekta kopējās izmaksas: 7 436,28 EUR.
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 13 512,00 EUR

 

Raksti un publicitāte par projektu:

Informācija par projektu Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē

08.08.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Virtuālā tūre Ziemeļlatgales dabas objektu iepazīšanai

19.06.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Veselīgi pavadīts laiks – pārgājiens dabas parkā “Numernes valnis”

13.06.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Par putnu vērotāju nepiedzimst, par putnu vērotāju kļūst!

14.05.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē”ATCELTS – Aizraujošs izziņas pārgājiens dabas parkā „Numernes valnis”

09.04.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Kārsavas novadā tapa vairāk kā 40 putnu būru

27.03.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Putnu būrīšu darbnīcu dabas parkā „Numernes valnis”

31.01.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Februārī notiks pārgājiens “Izbaudi ziemu un izzini dabu Numernes valnī!”

30.01.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!

17.01.2018. Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ziemeļlatgales novadi īstenos jaunu kopprojektu dabas vērtību iepazīšanai un saglabāšanai