LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-7°C
 
A A A

Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos

Šis autoceļu infrastruktūras uzlabošanas projekts, kas atmiņā palika kā LATLIT TRAFFIC, tika īstenots no 2009. gada februāra līdz 2011. gada janvārim Eiroreģiona “Ezeru zeme” vadībā. Projekta kopējais budžets bija 4,8 miljoni EUR un to 85% apjomā līdzfinansēja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013.gadam. Projekts vienoja 15 partnerus: vadošo partneri biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” un Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas pašvaldības (Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajona padomes, Ludzas, Rēzeknes un Viļānu pilsētu domes, Krāslavas novada domi un Maltas pagasta padomi, Zarasu, Utenas, Ignalinas, Anikšču, Kupišķu rajona administrācijas un Visaginas pilsētas administrāciju).

Projekta nosaukums Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos (LATLIT TRAFFIC)
Projekta identifikācijas numurs LLI-006
Programma/fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam
Īstenošanas laiks 01.2009. – 01.2011.
Projekta mērķis Sekmēt harmonisku pārrobežu sadarbību satiksmes drošības jomā Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas teritorijā, tādējādi uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo pieejamību
Galvenās aktivitātes

Izstrādāti 2 tehniskie projekti:
1. būvprojekts “1.šķiras autoceļa P 49 tranzīta ielu Tālavijas iela no pilsētas robežas līdz Tālavijas 127 un Tālavijas iela no Tālavijas 127 līdz Kuļņeva ielai rekonstrukcija” 2 kārtās:
1) Tālavijas iela no pilsētas robežai līdz Tālavijas 127 (aptuveni 510m);
2) Tālavijas iela no Tālavijas 127 līdz Kuļņeva ielai )aptuveni 1090m).

2. būvprojekts “1.šķiras autoceļa P 49 tranzīta ielu Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija” 3 kārtās:
1) Tilts pār sateku starp Ludzas mazo un Ludzas Lielo ezeru (autoceļa P 49 Kārsava-Ludza-Ezernieki);
2) Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Kr. Barona ielai;
3) Latgales iela no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai.

Veikta ielu horizontālā marķēšana

Organizēta akcija “Piesprādzējies un izdzīvo!”

Organizēti starptautiskie radošie konkursi par satiksmes drošību

Organizētas 2 akcijas “Steidzies droši!”

Kopējās projekta izmaksas

Ludzas budžets projektā 78 893 EUR

Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālr. 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)
Projekta publicitāte
Projekta materiāli