LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros / ESTLATRUS TRAFFIC

ESTLATRUS_logo

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI)  ietvaros 2012. gada 2. aprīlī ir uzsākta projekta Nr. ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros / ESTLATRUS TRAFFIC” realizācija. Projekta aktivitātes „Satiksmes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros Ludzā plānota tranzītielas P49 posma „Tālavijas iela no pilsētas robežas līdz Tālavijas 127” (aptuveni 510 m) rekonstrukcija.

Projekta nosaukums Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros / ESTLATRUS TRAFFIC
Identifikācijas numurs ELRI-109
Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam
Mērķis Transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.
Galvenās aktivitātes – Ielu un gājēju celiņu rekonstrukcija;- Ceļa zīmju uzstādīšana;- Satiksmes izglītības parku ierīkošana;- Starptautiskās satiksmes drošības akcijas “Atpūties un brauc”, “Iepazīsti kaimiņvalstu satiksmes noteikumus”, “Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene”;- 3 pārrobežu mācību braucieni;- Mācību brauciens uz Eiropas satiksmes drošības laboratoriju- Satiksmes drošības forums.
Rezultatīvie rādītāji – Ludzā notiks tranzītielas P49 posma „Tālavijas iela no pilsētas robežas līdz Tālavijas 127” (aptuveni 510 m) rekonstrukcija;- Akcijas “Mamma, tētis un es – aizsargāta ģimene” organizēšana;- Ludzas novada pašvaldība piedalīsies projekta vadošā partnera un citu partneru organizētajās aktivitātēs.
Projekta partneri Latvijā – Ludzas, Kārsavas, Krāslavas, Preiļu un Viļānu novadu pašvaldības, Rēzeknes pilsētas dome;Krievijā – Pleskavas apgabala sabiedriskā organizācija “Lake Peipsi project” un Pleskavas, Krasnogorodskas, Pitalovas, Pečoru rajonu administrācijas;Igaunijā – Viru un Tartu pilsētu administrācijas.Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
Projekta kopējais budžets 1 876 570,00 EUR (LVL 1 318 853,40)
Ludzas novada pašvaldības budžets projektā 263 545,00 EUR (LVL 185 219,43)
EKPI finansējums 237 190,50 EUR (LVL 166 697,48)
Valsts finansējums 26 354,50 EUR (LVL 18 521,94)
Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.

 

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Projekta portfolio angļu valodā

Preses relīze 27.04.2012.

Preses relīze 05.07.2012.

Preses relīze 01.10.2012.

Preses relīze 03.12.2012.

Nevis brauc ātri, bet ātri domā un reaģē!!!

Informācija par akciju “Nebrauc miegains”

Latgales reģionālās televīzijas raidījums par starptautisko jauno satiksmes dalībnieku forumu „DROŠAIS RITENIS”

Preses relīze 29.05.2013.

Preses relīze 22.08.2013.

Preses relīze 08.09.2013.

Preses relīze 20.11.2013.

Preses relīze 06.12.2013.

Preses relīze 17.03.2014.

Projekta noslēguma preses relīze (EN)