LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā

2009.gada 1. decembrī Vides ministrijā Vides ministrijas Valsts sekretārs G. Puķītis un Ludzas novada domes priekšsēdētāja J.Kušča parakstīja līgumu par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā” (Līg.Nr.VIDM/2009/KPFI-1/12) īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta ietvaros. Projekta mērķis bija novērst siltumenerģijas zudumu un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi. Tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

Projekta nosaukums Energofektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā
Identifikācijas numurs Nr. VIDM/2009/KPFI-1/12
Programma Klimata pārmaiņu finanšu instruments
Īstenošanas vieta Ludzas novada sporta skola, Miglinieku iela 27, Ludzas  internāts Blaumaņa iela 4a
Īstenošanas laiks 12 mēneši: no 01.12.2009. – 01.12.2010.
Mērķis Novērst siltumenerģijas zudumu Ludzas novada sporta skolā un internātā un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus, kaitējumu videi un samazinot oglekļa dioksīda emisijas apjomus.
Galvenās aktivitāte

Projekta mērķa sasniegšanai, tiks veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas un siltumizolācijas pasākumi, kas pamatoti ar energoaudita slēdzienu.

Projekta ietvaros abās ēkās paredzēts veikt fasādes siltināšanu (ārsienu siltināšanu), cokola siltināšanu, jumta siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, kā arī grīdu siltināšanu(sporta skolas ģērbtuvju telpās).

Rezultatīvie rādītāji

Tika nosiltinātas 2 pašvaldības ēkas.

Uzlabojās komforta līmenis, līdzsvarotāka apkure un siltuma noturība telpās.

Apkures izmaksu samazinājums uz 1 m2 ir aptuveni no 10% līdz 30%;

Pievilcīgs vizuālais ēku izskats (novērsti fasādes defekti – izdrupuši ķieģeļi, ieejas mezgli, utt.).

Projekta budžets  178 620.13 LVL
KPFI finansējums  142 896.10 LVL
Pašvaldības finansējums  35 724.03 LVL
Kontaktinformācija  Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldība Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707131; projekti@ludzaspils.lv).

Preses relīze 05.12.2009.

Preses relīze 20.05.2010.

Preses relīze 23.07.2010.

Preses relīze 10.09.2010.