LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana

Cirmas ezers ir lielākais Ludzas novada ezers (aizņem 1261,2 m2). Tas ir tīrs, zivīm bagāts, ar smilšainām pludmalēm un ideāli piemērots atpūtai. Ezera karstā izveidoti vairāki atpūtas kompleksi un brīvdabu mājas ar telšu vietām un labiekārtotām pludmalēm. Taču brīvi pieejamu bezmaksas atpūtas vietu praktiski nav, jo zeme ap ezeru pārsvarā ir privātīpašums un pašvaldībai pieder vien nelieli zemes gabaliņi. 

Pašvaldības nekustamais īpašums “Pludmale” atrodas Cirmas pagasta Tutānu ciema nomalē un ir vienīgai pašvaldības īpašums, kur ir izveidota atpūtas vieta ar brīvu piekļuvi ezeram. Ludzas novada pašvaldībā vairākkārt ir griezušies Tutānu ciemata iedzīvotāji ar lūgumu labiekārtot vienīgo tiem tuvumā pieejamo publisku atpūtas vietu. Cirmas ezera publiskā pludmale ir iecienīta ne tikai vietējo iedzīvotāju vidū, to bieži apmeklē arī Ludzas pilsētas iedzīvotāji, novada viesi un tūristi. Cirmas pagasta iedzīvotāji pludmales teritoriju izmanto arī vietējā mēroga pasākumu organizēšanai.

Šovasar pašvaldība par saviem līdzekļiem ir uzsākusi Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošanu. Jau veikti zemes reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi. Tam sekos atpūtas vietas labiekārtošana – tiks uzstādīta nojume ar galdu un soliem, divdaļīga pludmales ģērbtuve, 3 koka pludmales zviļņi, bērnu rotaļu komplekss ar kāpnēm un slidkalniņu, kā arī četrdaļīgas atsperšūpoles un atkritumu urna. Pirms konstrukciju uzstādīšanas zem nojumes tiks izbūvēts bruģakmens seguma, bet zem bērnu rotaļu konstrukcijām izveidots smilšu segums.

 


Atpūtas vietas labiekārtošanas darbi tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.19-01-AL34-A019.2201-000003  “Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša


Publikācija:

04.08.2020.

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē:

Pabeigta Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana

4.augustā pabeigti Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbu laikā tika uzstādīta nojume ar galdu un soliem, divdaļīga pludmales ģērbtuve, 3 koka pludmales zviļņi, bērnu rotaļu komplekss ar kāpnēm un slidkalniņu, kā arī četrdaļīgas atsperšūpoles un atkritumu urna. Zem nojumes ir izbūvēts bruģakmens segums, bet zem bērnu rotaļu konstrukcijām izveidots smilšu segums.
Pludmales labiekārtošanas darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.19-01-AL34-A019.2201-000003  “Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana” ietvaros. Projekta mērķis – labiekārtot Cirmas ezera publisko pludmali aktīvai un veselību veicinošai brīvā laika pavadīšanai, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību. Būvdarbu kopējās izmaksas  sastāda EUR 19225,18, projekta attiecināmās izmaksas EUR 16010,46, publiskais finansējums EUR 14409,41.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša