LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā

 

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. Viens no priekšnoteikumiem, ka uzlabotu šos rādītājus ir Ludzas novada Briģu pagasta ceļu un ielu  rekonstrukcija. Projekta ietvaros tiks rekonstruēti ceļi un ielas Brigu pagastā: Opoļi-Kļiši, Briģi-Briģu stacija Briģi-Prohori, Skolas iela un Līvānu ielas posmi.  
Kopumā šī projekta mērķa realizācija pilnveidos ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanos, kas savukārt sekmēs apdzīvotības saglabāšanos Ludzas novada Briģu pagastā.

Projekta nosaukums Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā
Identifikācijas numurs Nr. 11-01-L32100-0000
Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Īstenošanas vieta Ludzas novads, Brigu pagasts, Brigi
Īstenošanas laiks .
Mērķis Uzlabot Ludzas novada Briģu pagasta ceļu infrastruktūru, kas veicinās apdzīvotības saglabāšanu pagastā.
Galvenās aktivitātes

Brigu pagasta cielu un ielu rekonstrukcija

Rezultatīvie rādītāji

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti ceļi un ielas Brigu pagastā:

  • pašvaldības ceļš Opoļi-Kļiši 1,117 km garumā (tiks veikta grants seguma atjaunošana),
  • ceļš Briģi-Briģu stacija 0,610 km garumā (tiks veikta jaunā ceļa seguma pamata izbūve, asfaltbetona segas izbūve un zemes darbi, pieberot nomales ar dolomīta šķembu),
  • ceļš Briģi-Prohori 0,600 km garumā (tiks veikta jaunā ceļa seguma pamata izbūve, asfaltbetona segas izbūve un zemes darbi, pieberot nomales ar dolomīta šķembu),
  • Skolas iela 0,140 km garumā (ceļa seguma demontāža un jaunā ceļa seguma pamata izbūve un  asfaltbetona segas izbūve),
  • Līvānu iela 0,690 km garumā pa posmiem.
Projekta budžets   LVL
ELFLA finansējums   LVL
Pašvaldības finansējums   LVL
Kontaktinformācija  Aivars Meikšāns (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; tālrunis 65707496; aivars.meiksans@ludzaspils.lv)