LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ludzas pilsētā

Bernu_laukums_18_Nov_LVEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros uzstādīts jauns bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma aprīkojums 18.Novembra ielas16, Raiņa ielas 34 un Blaumaņa ielas 13 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā. Laukums ir ērts un drošs dažāda vecuma bērnu aktivitātēm svaigā gaisā – to ieskauj daudzdzīvokļu mājas, bet piebraucamie ceļi un stāvlaukumi izvietoti māju otrajā pusē.

Labiekārtotais bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums ir brīvi pieejams visiem pilsētas bērniem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksa sastāda EUR 11287,88, t.sk. ELFLA finansējums EUR 7056,02 un pašvaldības finansējums EUR 4 231,86. Bērnu laukuma pamatnes sagatavošanas izmaksas EUR 2018,55 apmērā tika segtas no pašvaldības līdzekļiem.

ELFLA_kopejais_logotips2

Nosaukums Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ludzas pilsētā
Identifikācijas Nr. 13-01-LL33-L413201-000029
Programma ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “
Īstenošanas vieta 18.novembra iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Īstenošanas laiks 2014.gads
Mērķis Veicināt bērnu un jauniešu aktīvu un drošu brīvā laika pavadīšanu, izveidojot un aprīkojot bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā Ludzas pilsētas Centra rajonā
Galvenās aktivitātes Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Rezultatīvie rādītāji Izveidots 1 bērnu un jauniešu atpūtas laukums
Budžets (EUR) 11 287,88
t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) 7 056,02
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 6540,41
Valsts budžeta finansējums 0,00
Projekta partneri Nav
Projekta vadītāja Ilona Rimša
Kontaktinformācija Tālr. 65707411, e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv
Publicitāte  Preses relīze