LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.: Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas”

Īstenošanas vieta, laiks: “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733, 04.05.2020. – 05.10.2020.

Mērķis: 

  • Projekta vispārējais mērķis – veicināt Ludzas novada Pildas pagasta bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
  • Projekta tiešais mērķis – ierīkot jaunu, modernu, bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgu, konstruktīvi interesantu bērnu rotaļu laukumu pie Ludzas novada Pildas pamatskolas.

Galvenās aktivitātes. Projekta īstenošanas laikā tiks:

  • nomainītas novecojošās metāla konstrukcijas;
  • uzstādītas modernas bērnu vecumposmiem atbilstošas rotaļu laukumu iekārtas;
  • zem konstrukcijām ierīkots mīkstais gumijas segums (saskaņā ar tehnisko dokumentāciju).

Rezultatīvie rādītāji. Paredzamie rezultāti:

  • Tiks izveidots bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgs, konstruktīvi interesants bērnu rotaļu, atpūtas un sporta aktivitātēm piemērots laukums pie Ludzas novada Pildas pamatskolas – 1 jauns objekts
  • Pildas pagasta bērniem un jauniešiem tiks radīta aktīvai atpūtai piemērota vide un iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, palielinot pieejamību rotaļu laukumiem pašvaldībā – 1 sakārtots laukums.
  • Ierīkojot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, 99 Pildas pagasta bērniem un jauniešiem uzlabosies brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Budžets: 49 634.26 EUR, t.sk.: 44 670.83 EUR (ELFLA finansējums) un 4963.43 EUR (Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums)

Kontaktinformācija: Ilona Mekša, tel.29593757, ilona.meksa@ludza.lv

 

Raksti un publicitāte par projektu:

19.03.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Jau šovasar pie Pildas pamatskolas būs jauns bērnu rotaļu laukums” 

01.07.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Pie Pildas pamatskolas top jauns bērnu rotaļu laukums” 

27.07.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē Pildas pagastā bērniem jauna atpūtas un rotaļu vieta”