LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-5°C
 
A A A

Speciālistu piesaiste Ludzas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Projekta ietvaros konkursa kārtībā darbā Ludzas novada pašvaldībā tika pieņemti juriskonsults un vides inženieris. Speciālistu atalgojuma izmaksas 100% apmērā tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma, savukārt  darbavietas aprīkojumu nodrošina novada pašvaldība.

Projekta nosaukums Speciālistu piesaiste Ludzas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai
Identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/031/037
Programma  ESF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāte 1.5.3.1. “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks 2010.gada novembris – 2012.gada jūnijs
Mērķis Paaugstināt Ludzas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības autonomo funkciju veikšanu.
Galvenās aktivitātes

1) Speciālistu piesaiste;

2) speciālistu apmācības;

3) publicitātes pasākumi

Rezultatīvie rādītāji

1) Piesaistīti 2 speciālisti;

2) Apmācīti 2 speciālisti, iegūti 4 sertifikāti;

3) Veikti publicitātes pasākumi: 2 publikācijas presē; 3 publikācijas mājas lapā; 2 plāksnes telpās

Projekta budžets  21 000,00 LVL
ESF finansējums  21 000,00 LVL
Kontaktinformācija Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)
Projekta publicitāte