LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē

Projekta nosaukums, Nr.: “Automašīnu stāvvietas laukuma izveide Tautas ielā 1, Zilupē” Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000011

Īstenošanas vieta, laiks: Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, 2020.gads

Projekta mērķis – izveidot automašīnu stāvvietas laukumu Zilupes pilsētā infrastruktūras sakārtošanai, iedzīvotāju drošībai un autovadītāju ērtībai.

Galvenās aktivitātes – būvniecība, labiekārtošana

Rezultatīvie radītāji – automašīnu stāvvietas laukums

Attiecināmās izmaksas EUR (bez PVN) – 43857.24 eiro, tostarp 38471.03 eiro ELFLA finansējums un 5386.21 eiro pašvaldības līdzfinansējums.

Kontaktinformācija – Vitālijs Vaļdens, 65707311, dome@zilupe.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv