LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ludzas novada izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā  – tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras izglītības iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības satura centrs

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001.

Galvenās aktivitātes:

    1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
    2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas novada 6 vispārējās izglītības iestādēsLudzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā – tiks nodrošināts daudzpusīgs atbalsts izglītojamiem gan mācību procesā, gan ārpusstundu pasākumos, tādā veidā uzlabojot izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts tiek īstenots no 2017. gada un īstenošana turpināsies līdz 2023. gada 31. maijam.

Projekta 1. posms tika īstenots līdz 2019. gada 31. maijam.

Projekta 2.posms tika īstenots divu mācību gadu periodā: no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam.

Projekta 3. posms tiks īstenots līdz 2023. gada 31. maijam.

Raksti un publikācijas

Sācies projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” trešais posms

Projekta informācija no Zilupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

Projekta informācija no Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

Projekta informācija Ludzas pilsētas vidusskolas tīmekļa vietnē (2018/2019)

Projekta informācija Ludzas pilsētas vidusskolas tīmekļa vietnē (2019/2020)

Projekta informācija Ludzas pilsētas vidusskolas tīmekļa vietnē (2020/2021)

Projekta informācija Ludas 2.vidusskolas tīmekļa vietnē (2017/2018)

Projekta informācija Ludas 2.vidusskolas tīmekļa vietnē (2018/2019)

Projekta informācija Ludas 2.vidusskolas tīmekļa vietnē (2019/2020)

Projekta informācija Ludas 2.vidusskolas tīmekļa vietnē (2020/2021)

Projekta informācija Ludas 2.vidusskolas tīmekļa vietnē (2021/2022)

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.09.2017) Novada skolās tiek īstenots projekts

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.09.2017) Novada izglītības iestādēs realizēs projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (22.11.2017) Kārsavas vidusskolas projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (22.11.2017) Bērni iegūst jaunas zināšanās tematiskajā nometnē „Iepazīsti dabu”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.12.2017) Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.03.2018) Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.03.2017) Individuālas pieejas nodrošināšana katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.06.2018) Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (14.06.2018) Mežvidu pamatskolā tika vadīti vairāki neformālās izglītības pasākumi

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (03.09.2018) Uzsākam 2018./2019. mācību gadu

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (09.10.2018) Mērdzenes pamatskolā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizēšana

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.10.2018) Mežvidu pamatskola turpina dalību ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (23.11.2018) Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (04.12.2018) Kārsavas vidusskolā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.07.2019) Brauciens uz zinātkāres centru „ZINOO Daugavpils”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.07.2019) Aktivitātes skolās Fizikas gada laikā

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (11.09.2019) Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola turpina attīstīt skolēnu individuālās kompetences

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (14.10.2019) Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs turpinās projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (28.10.2019) Mežvidu pamatskola īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.09.2020) Ciblas novada skolās turpinās projekts

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (14.10.2020) Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā turpinās projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (25.01.2021) Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes novadā

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (07.06.2021) Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs noslēdzas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2.posms Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (12.04.2022) Mežvidu pamatskolā īsteno projektu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (29.12.2022) Atbalsta pasākumi skolēniem Mērdzenes pamatskolā